Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen

Een verzorgingshuis in Amstelveen zoekt nieuwe bewoners. Nu eens geen ouderen, maar jongeren. Eigenaar Woonzorg bouwde het leegstaande verzorgingshuis om tot 95 tijdelijke woonruimtes voor jongeren. Het volgende document is in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum-Wonen opgesteld en gebaseerd op een eerdere publicatie van het Kadaster in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed.