KLIC vraag en antwoord

Algemene vragen over KLIC

Hoe kunt u een eenmalige Klic-melding doen? 

Hoe kunt u een eenmalig oriëntatieverzoek doen?

Bij welke diepte bent u verplicht een Klic-melding te doen?

Hoe lang is uw Klic-melding geldig?

Hoe lang duurt het voordat u een (deel)levering van ons ontvangt?

Hoe kan het dat in sommige gevallen informatie laat geleverd wordt? En waarom is deze levering niet altijd compleet?

Vragen over de tekening

Hoe bekijkt u de tekeningen?

Wordt de diepte van de kabels en leidingen ook op de tekening weergegeven?

U mist huisaansluitingen op een tekening. Wat kunt u doen? 

Welke versie van Adobe reader moet u minimaal hebben om de tekeningen te kunnen bekijken/printen?

Vragen over Klic-online

Wat kunt u doen met inloggevens voor Klic-online?

Het polygoon/gebied wat u in Klic-online heeft ingetekend wil niet sluiten. Wat kunt u doen?

Hoe kunt u in één keer een groot gebied intekenen?

Waarom wordt een tracémelding niet altijd efficiënt opgedeeld in deelpolygonen?

Vragen over Klic-viewer

Hoe opent u de Klic-levering in de Klic-viewer? 

De Klic-viewer start niet op na installatie op Windows. Wat nu?

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de Klantenservice KLIC via telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. 

Hoe kunt u een eenmalige Klic-melding doen? 

Een eenmalige graafmelding kunt u aanvragen via het formulier 'Graafmelding KLIC'

Hoe kunt u een eenmalig oriëntatieverzoek doen?

Een eenmalig oriëntatieverzoek kunt u aanvragen via het formulier 'Indienen Oriëntatieverzoek'

Bij welke diepte bent u verplicht een Klic-melding te doen?

In alle gevallen waarbij u met een machine gaat graven bent u verplicht een Klic-melding te doen. 

Hoe lang is uw Klic-melding geldig?

Na het doen van een Klic-melding blijft deze 20 werkdagen geldig. U dient binnen deze 20 werkdagen te starten met de graafwerkzaamheden. 

Hoe lang duurt het voordat u een (deel)levering van ons ontvangt?

Op het moment dat het Kadaster de informatie van alle betrokken netbeheerders in het graafgebied heeft ontvangen, wordt dit gebundeld en direct naar u verstuurd. Het zal maximaal 2 werkdagen duren voordat u een (deel)levering van ons ontvangt. 

Hoe kan het dat in sommige gevallen informatie laat geleverd wordt? En waarom is deze levering niet altijd compleet?

Wij beschikken niet zelf over de beheerdersinformatie en zijn hiervoor afhankelijk van de netbeheerders. De netbeheerders moeten binnen 1 werkdag hun informatie aan ons leveren. Wij wachten met het versturen van deze informatie totdat:

a. de levering compleet is

of

b. er 2 werkdagen zijn verstreken

De kans bestaat dus dat u de informatie pas na 2 werkdagen ontvangt. Wanneer na 2 werkdagen de levering nog niet compleet is, versturen wij alvast een deellevering. Tot 20 werkdagen daarna is het mogelijk dat u een nalevering ontvangt. 

Hoe bekijkt u de tekeningen?

Op YouTube staat een filmpje over de informatie die u ontvangt na het doen van een Klic-melding. Ook wordt hierin verteld hoe u de tekeningen kunt bekijken.

Ga naar het instructiefilmpje op YouTube

Wordt de diepte van de kabels en leidingen ook op de tekening weergegeven?

De netbeheerder is niet verplicht om de diepteligging van kabels en leidingen te leveren. De diepte is in de meeste gevallen dus geen onderdeel van de kabel- en leidinginformatie die u ontvangt. Wanneer u meer specifieke informatie wenst over een betreffende kabel of leiding adviseren wij u om contact op te nemen met de contactpersoon van de netbeheerder (zie ontvangstbevestiging). 

U mist huisaansluitingen op een tekening. Wat kunt u doen? 

Een netbeheerder is niet verplicht om huisaansluitingen te leveren. Ook niet wanneer u tijdens de aanvraag expliciet heeft aangegeven deze te willen ontvangen.

Een aantal netbeheerders levert wel huisaansluitingen. Zijn deze niet op de tekening weergegeven dan is het mogelijk dat ze los zijn meegestuurd (pdf bestand - HA).

Zijn de huisaansluitingen niet meegestuurd en wilt u deze informatie toch graag ontvangen? Belt u dan met de betreffende netbeheerder. De contactgegevens vindt u op de ontvangstbevestiging. 

Welke versie van Adobe reader moet u minimaal hebben om de tekeningen te kunnen bekijken/printen?

Om de tekeningen te kunnen bekijken/printen moet u minimaal beschikken over Adobe reader versie 10. Eerdere versies zijn niet meer geschikt om de tekeningen op de juiste manier te bekijken/printen. U kunt voor het bekijken en printen ook gebruik maken van onze gratis Klic-viewer.

Wat kunt u doen met inloggevens voor Klic-Online?

Als u inloggegevens heeft voor Klic-Online, kunt u een graafmelding doen in Mijn Kadaster. Hoe dit werkt, wordt uitgelegd in het filmpje 'KLIC instructiefilm Graafmelding'.

Bekijk het filmpje op YouTube

Het polygoon/gebied wat u in Klic-online heeft ingetekend wil niet sluiten. Wat kunt u doen?

Door dubbel te klikken op de linker muisknop sluit de polygoon automatisch. Tijdens het intekenen zijn de lijnen van de polygoon lichtblauw. Als de polygoon gesloten is worden de lijnen grijs. U kunt nu verder naar de volgende stap.

Hoe kunt u in één keer een groot gebied intekenen?

Een graafmelding heeft een maximale grootte van 500x500 meter. Wilt u in één keer een groter gebied intekenen (met een max. van 5000x5000 meter)? Dan kunt u een tracémelding doen.

Let op: u krijgt niet 1 grote levering, maar deze wordt (door het systeem) opgedeeld in leveringen (deelpolygonen) van 500x500 meter.

Waarom wordt een tracémelding niet altijd efficiënt opgedeeld in deelpolygonen?

Een rekenalgoritme bepaalt de opdeling in deelpolygonen. De berekening van de meest efficiënte opdeling zou heel veel tijd kosten. Daarom is in overleg met de leden van het Klic-gebruikers overleg (KGO) besloten om het huidige rekenalgoritme te gebruiken voor een snelle opdeling.

Hoe opent u de Klic-levering in de Klic-viewer? 

Wanneer u de complete levering in uw e-mail heeft ontvangen klikt u op de daarin vermelde downloadlink. Sla het bestand op op uw computer en pak het bestand vervolgens uit. Open nu de Klic-viewer en kies linksboven voor bestand > open. Selecteer vervolgens de Klic-levering vanaf de opgeslagen locatie. 

De Klic-viewer start niet op na installatie op Windows. Wat nu?

Het probleem met de Klic-viewer wordt veroorzaakt door een onderdeel dat geïnstalleerd moet zijn op Windows. Het gaat om het onderdeel .NET Frameworks 4.0. De Klic-viewer maakt gebruik van een update van .NET Frameworks 4.0. Deze update is te downloaden via de website van Microsoft