KLIC terugmelden afwijkende situatie

 

Afwijkende situatie melden

Wat is een afwijkende situatie?

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie zou moeten liggen. Of wordt een net gevonden dat niet op de geleverde tekeningen staat. We spreken dan van een afwijkende situatie.  

Volgens de WIBON is een grondroerder verplicht een afwijkende situatie van een net te melden aan het Kadaster. Wanneer een grondroerder een afwijkende situatie meldt, informeert het Kadaster de betreffende netbeheerder (als deze bekend is).

Er bestaan twee categorieën afwijkende situaties: 'afwijkende ligging' en 'onbekend net'.

Afwijkende ligging

Er is sprake van een afwijkende ligging als blijkt dat de werkelijke ligging van het net afwijkt van de gegevens die op de verstrekte tekeningen staan. We onderscheiden 2 soorten afwijkende ligging:

  • De afstand in horizontale richting van het net verschilt in werkelijkheid meer dan 1 meter ten opzichte van de ligging op de verstrekte tekening.
  • Het net is niet aangetroffen terwijl deze wel op de verstrekte tekening wordt aangegeven.

Onbekend net

Er is sprake van een onbekend net als er 1 of meerdere netten gevonden worden die niet op de gebiedsinformatie vermeld staan.

Wat betekent dit voor u als grondroerder?

Als u een afwijkende situatie aantreft, moet u dit direct melden met het formulier 'KLIC melding afwijkende situatie'. Na uw melding kunt u verder met uw werkzaamheden.

Wat betekent dit voor netbeheerders?

Als wij vermoeden dat u de beheerder van een net met afwijkende ligging bent of als er sprake is van een 'onbekend net', ontvangt u een ‘melding afwijkende situatie’ met informatie van de grondroerder. U controleert of het al dan niet aangetroffen net inderdaad onder uw beheer valt. Is dat het geval, dan moet u het net binnen 10 werkdagen claimen. Als meerdere netbeheerders het net claimen, moeten zij  onderling uitmaken wie de beheerder is. De beheerder moet zijn kabel- en leidinginformatie vervolgens binnen 30 werkdagen na ontvangst van de ‘melding afwijkende situatie’ hebben aangepast aan de werkelijke situatie.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Als geen enkele netbeheerder het net claimt, wordt het aangemerkt als 'weesleiding'. Een weesleiding moet geregistreerd worden door de gemeente waarin het zich bevindt. Als de gemeente het thema ‘weesleiding’ al voor de gehele gemeente heeft geregistreerd, dient het net hierin opgenomen te worden. Heeft de gemeente het thema ‘weesleiding’ nog niet geregistreerd, dan maakt het Kadaster op basis van de informatie in de melding een extra belang aan met als thema ‘weesleiding’. De betreffende gemeente ontvangt in dat geval een verzoek om het extra belang te controleren en te accorderen.