KLIC schademelding netbeheerders

Volgens de WIBON bent u verplicht om één keer per jaar schade aan uw netten te melden. In januari meldt u de schade van het voorgaande jaar. Ook wanneer u geen schade hebt, bent u wettelijk verplicht een schademelding te doen.

Procedure

Schade meldt u via Mijn Kadaster. Het rapporteren van schade aan uw net is erg belangrijk. De schadegegevens van alle netbeheerders worden verzameld om te kijken of de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) ook echt zorgt voor het verminderen van graafschade.

Direct naar Mijn Kadaster

 

Schade melden via Mijn Kadaster, hoe werkt het?

  • Kies binnen Mijn Kadaster de dienst Klic Schaderegistratie
  • Kies de rapportageperiode waarover u de schade wilt rapporteren. 
  • Geef aan of u wel of geen schade hebt gehad
  • Als u schade hebt gehad, voegt u een ingevuld schademeldingsformulier toe als bijlage
  • U mag geen wijzigingen aanbrengen in het schademeldingsformulier zelf

 

Formulier en instructie

Een uitgebreide uitleg vindt u in de klantinstructie.

Daarnaast is er een invulinstructie voor het Excel-schademeldingsformulier beschikbaar.