KLIC agenda

Het BAO KLIC is verantwoordelijk voor afstemming op bestuurlijk niveau. Voor tactische en operationele sturing is het KLIC Gebruikersoverleg (KGO) ingericht.

Agenda 2018

Vergaderdata Soort overleg
8 februari BAO
7 maart KGO
19 april BAO
6 juni KGO
21 juni BAO
12 september KGO
27 september BAO
15 november BAO
28 november KGO