Kennisgeving vraag en antwoord

Wat is de Basisregistratie Kadaster?

De Basisregistratie Kadaster (BRK) is een registratie waarin de belangrijkste informatie is opgenomen over de rechten van personen en bedrijven op registergoederen (bijvoorbeeld woningen). Wilt u weten hoe u geregistreerd staat bij het Kadaster? Op de website Mijn Overheid kunt u met uw DigiD kosteloos uw eigen kadastrale gegevens inzien. 

Waarom ontvang ik de kennisgeving op mijn vorige adres?

Wij gebruiken de adresgegevens die bekend zijn bij de gemeente. De Basisregistratie Kadaster is namelijk gekoppeld aan de Basisregistratie Personen. Hebt u langer dan 6 weken geleden uw adreswijziging doorgegeven aan de gemeente en is de brief toch op uw vorige adres bezorgd? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw gemeente.

Kan ik de kennisgeving digitaal ontvangen?

Het Kadaster is aangesloten op de berichtenbox van MijnOverheid. Dit betekent dat we kennisgevingen ook digitaal kunnen versturen. U kunt zich hiervoor aanmelden via Mijn Overheid.

Ontvang ik naast een digitale kennisgeving ook een kennisgeving per post? 

Als u zich hebt aangemeld voor digitale communicatie met de overheid via MijnOverheid ontvangt u uw kennisgevingen van Het Kadaster via uw digitale account op Mijn Overheid.

Als u zich (nog) niet hebt aangemeld voor digitale communicatie via Mijn Overheid ontvangt u uw kennisgeving per post. Wilt u in de nabije toekomst liever uw post van de overheid ook liever digitaal ontvangen? Log dan in met uw DigiD code. 

Er staat geen adres bij mijn perceel

De adressen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) komen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG kent geen adressen bij onbebouwde kadastrale percelen, zoals landbouwgronden, bouwkavels of groenstroken. Ook staan er geen adressen bij bebouwing zoals schuren, garages en bergingen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en de kwaliteit ervan. 

Waarom staan niet al mijn percelen op de kennisgeving?

U ontvangt alleen een kennisgeving voor percelen waarbij er iets in de rechtstoestand of in de kadastrale registratie is gewijzigd.

Hoe kan het dat de Kadastrale grootte in de kennisgeving afwijkt van de grootte in de akte?

Bij de overdracht van een perceel met voorlopige grenzen wordt in de akte meestal een schatting van de grootte opgenomen. Nadat de nieuwe grens aan de landmeter van het Kadaster is aangewezen, wordt het perceel opgemeten en de definitieve grootte berekend. Deze grootte staat in de kennisgeving.

De geschatte grootte in de akte is niet bepalend voor de uiteindelijke grootte van het perceel en heeft geen invloed op de ligging van de grens van het perceel.

Wat betekent de term 'het aandeel'?

Het aandeel geeft aan voor welk deel u gerechtigd bent in het registergoed. Koopt u bijvoorbeeld samen met iemand een huis, dan is ieder van u voor de helft eigenaar (½ aandeel). De Basisregistratie Kadaster registreert per persoon wie wat bezit in Nederland. U ontvangt daarom allebei een ‘eigen’ kennisgeving.

Wat betekent de term 'mandelig perceel'?

Een mandeligheid is in feite een constructie om gezamenlijk eigendom te hebben en dat eigendom gezamenlijk te onderhouden. Een voorbeeld van een 'mandeligheid' is een achterpad.

Wat betekent de term ‘erfpacht’?

Erfpacht is het recht om het goed van iemand anders te houden en te gebruiken. Dit betekent dat u van de eigenaar gebruik mag maken van de grond. Meestal betaalt u daarvoor een vergoeding aan de eigenaar. Dit wordt erfpachtcanon genoemd.

Wat betekent de term ‘opstal’?

Een recht van opstal is dat iemand het recht heeft om een gebouw, ander bouwwerk, planten of bomen in, op of boven een stuk grond of een gebouw te plaatsen, terwijl de grond of het gebouw niet van hem is.

Wat betekent de term ‘vruchtgebruik’?

Vruchtgebruik is het recht om de goederen (bv. een woning) van een ander te gebruiken en daarvan de vruchten (bijvoorbeeld rente of huurinkomsten) te plukken. Dit betekent dat u geen eigenaar bent van de woning. In het geval van vruchtgebruik is er een vruchtgebruiker en een 'bloot-eigenaar'. De 'bloot-eigenaar' heeft het recht van eigendom op de grond met toebehoren met uitzondering van het vruchtgebruik.

Wat betekent de term ‘recht van gebruik en bewoning’?

Een recht van gebruik is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij een goed mag gebruiken voor zichzelf of zijn gezin. Als dat goed nog wat oplevert, mag hij dat ook houden. Bijvoorbeeld de oogst van een stuk land of de rente bij aandelen. Een recht van bewoning is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij met zijn gezin in een huis mag wonen.

Vragen

Niet gevonden wat u zoekt? Onze medewerkers helpen u graag! Neem contact op met de Klantenservice