Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Vervolg vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep heeft Definitiestudie Beter Kenbaar goedgekeurd.

LV WKPB (ETO en CTO) op 23 april niet beschikbaar

Vanwege technisch onderhoud zijn de LV WKPB Externe Testomgeving (ETO) en de Conformiteits Toets Omgeving (CTO) tijdelijk niet beschikbaar op maandag 23 april.

LV WKPB (PROD) op 25 en 26 april tijdelijk niet beschikbaar

Vanwege technisch onderhoud is de LV WKPB Productieomgeving (PROD) tijdelijk niet beschikbaar op 25 en 26 april.

Vernieuwingstraject WKPB

Stuurgroep ‘Beter Kenbaar’ onderzocht de definitiestudie over vernieuwing van de registratie van publiekrechtelijke beperkingen.

Registratie publiekrechtelijke beperkingen gaat ingrijpend veranderen

De huidige vorm en invulling van Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) sluit niet aan bij de wensen en eisen van vandaag de dag. De WKPB zal daarom overgaan in de ROD en BRK. Samen...

Backslash in berichtenverkeer niet toegestaan

In het berichtenverkeer met de LV-WKPB is een \ (backslash) niet toegestaan. Dat geldt ook voor de data. De beveiligingslaag staat dit niet toe.

Sectormodel voor de LV-WKPB vernieuwd

Op de documentatiepagina van de WKPB is onder het hoofdstuk 'Techniek' het WKPB sectormodel vernieuwd.

Inventarisatie haalbaarheid migratie LV-WKPB voor gemeenten

Is de migratie van de LV-WKPB op 1 februari 2017 voor u als gemeente niet haalbaar? Geef het dan uiterlijk 20 januari aan ons door.