Kadaster helpt Jordanië bij digitaliseren

De Jordaanse overheid heeft de ambitie uitgesproken in 2020 volledig papierloos te werken. Het Jordaanse kadaster ‘Department of Lands and Survey’ (DLS) is door de premier aangewezen als één van de trekkers. DLS en het Kadaster werken samen aan een plan om tot een duurzaam digitaal archief over te gaan.

Het Kadaster heeft al 20 jaar goed contact met DLS. Sinds 2015 werken we ook via verschillende projecten intensief samen. Ook deze keer heeft DLS onze hulp gevraagd. De samenwerking, gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is inmiddels volop in uitvoering.

Nederlandse praktijkervaring

In Nederland is de overgang van een analoog naar een digitaal systeem niet zonder slag of stoot gegaan. De kennis en de ervaring van deze overgang is nog steeds aanwezig bij collega’s die dit aan den lijve ondervonden hebben en hier vele waardevolle lessen uit geleerd hebben. Inmiddels zijn bestaande archieven in kaart gebracht en is het proces beschreven over de beveiliging van de (digitale) archieven. Ook zijn stappen gemaakt om het werkproces te beveiligen en te vereenvoudigen. Daarnaast is er gekeken naar de gevolgen voor personeel en klanten. Tijdens de meest recente missie naar Jordanië zijn daarom Kadastercollega’s van Human Resources en Accountmanagement betrokken.

Vertrouwen en collegialiteit

Gedurende het gehele proces krijgen de uitgezonden Kadastermedewerkers de volledige medewerking van alle medewerkers van DLS. Er is een goede basis van vertrouwen en collegialiteit. Voor Samar Saya, key accountmanager bij het Kadaster, was deelname aan de missie een indrukwekkende ervaring: “Tijdens deze reis heb ik me gerealiseerd dat ondanks dat ik grote verschillen zie in cultuur, persoonlijkheid en taal, we meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Uiteindelijk willen we allemaal dat iemand naar je luistert, je begrijpt en zich herkent in wat jij meemaakt.” 

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake november 2017.