Historisch onderzoek in kadastraal archief

Nederland heeft sinds 1832 een Kadaster. Sindsdien wordt informatie over onroerende zaken in onze registratie bewaard en bijgewerkt. Wilt u weten wie in de 19de eeuw eigenaar was van een bepaald stuk grond, woning, boerderij of ander gebouw? Of wilt u weten welke rechten er op een stuk grond gevestigd waren? Bij deze en andere historische vraagstukken helpen onze archieven u een eind op weg. Naast onroerende zaken, registreren we ook schepen en luchtvaartuigen. Meer historische informatie vindt u op de pagina Geschiedenis van het Kadaster

Wat vindt u in onze archieven?

Onze registraties bestaan uit registers (in boekvorm) en kaartsystemen. Een deel hiervan is gedigitaliseerd of op microfilm gezet. In ons archief vindt u bijvoorbeeld: 

  • Kadastrale leggers en hulpregisters om percelen, rechten en gerechtigden op te zoeken. Deze registers zijn de voorloper van de Basisregistratie Kadaster (BRK) 
  • Hulpkaarten (kaarten op schaal met de begrenzing van nieuw gevormde kadastrale percelen)
  • Veldwerken (door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens)
  • NotariĆ«le akten, voor zover deze bij het Kadaster in bewaring zijn gegeven

De periode waarover bovenbeschreven archiefstukken beschikbaar zijn, kan variĆ«ren.

Historisch onderzoek doen?

Eenmalig historisch onderzoek doen

U bent welkom In het Archief en Documentatiecentrum als u zelf onderzoek wilt doen en uw onderzoek een puur historisch doel heeft. Uw onderzoek dient een tastbaar resultaat op te leveren, denk aan een boek of aan een artikel in een clubblad van een historische vereniging. Na afronding van uw onderzoek moet u het Kadaster ook een versie toesturen. Onderzoek in het Archief en Documentatiecentrum is kosteloos.

Regelmatig historisch onderzoek doen

Doet u regelmatig historisch onderzoek? Dan is een abonnement op de archiefviewer wellicht interessant.

Lees meer over de Kadaster archiefviewer

Aanvraag toestemming historisch onderzoek

Wilt u onderzoek doen in ons Archief en Documentatiecentrum? Dien dan een aanvraag historisch onderzoek in met het formulier Aanvragen toestemming historisch onderzoek. Wordt uw verzoek gehonoreerd, dan kunt u een afspraak maken. Daarvoor gebruikt u het formulier Afspraak historisch onderzoek. Neem voorafgaand aan uw bezoek onze bezoekersregeling goed door.

Bezoekadres:
Mr. E.N. van Kleffenstraat 8
6842 CV  Arnhem

Historisch onderzoek laten doen?

Heeft u een specifieke juridische vraag of wilt u het onderzoek door iemand anders uit laten voeren? Dan komt u niet in aanmerking voor een vrijstelling in het kader van historisch onderzoek. In dat geval kunt u onze specialisten verzoeken onderzoek te doen. Voor meer informatie over historisch onderzoek gaat u naar de pagina onderzoek in de openbare registers.

Vragen over de ligging van huidige grenzen vallen ook niet onder historisch onderzoek. Heeft u een dergelijke vraag? Ga dan eens naar de pagina Grenzen.

Boek 'Aan de slag in de kadastrale archieven'

Doet u graag historisch onderzoek? In het boek 'Aan de slag in de kadastrale archieven' vindt u informatie om een historisch onderzoek in de kadastrale archieven te beginnen.