BAG documentatie

Productinformatie

Toelichtingspagina 'Hoe bestel ik producten uit de BAG' 

 

Inhoudelijke informatie

Technische informatie producten

Naar technische informatie als schema’s, WSDL’s en XSD’s 

Informatie over de oude koppelvlakken BAG bevragen 1.3 en 1.4 en voorbeeldberichten BAG bevragen 1.4 kunt u opvragen met het BAG contactformulier.

Testbestanden BAG Extract en BAG Bevragen

Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact.
Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.

Technische informatie bronhouders

 

Naar technische informatie zoals schema’s, WSDL’s en XSD’s 

Gemeentelijke herindeling

Woonplaatscodes

Alle woonplaatsnamen en -codes staan in de LV BAG dankzij de samenwerking tussen het Kadaster en de Gemeente. 

Conformiteitstoets bronhouders leveranciers

Naar technische informatie zoals schema’s, WSDL’s en XSD’s

Releases

Meer over releases vindt u op de pagina BAG releasenotes

BAG BAO, Agendaoverleg en Gebruikersoverleg

Verslagen BAG BAO, Agendaoverleg, Gebruikersoverleg

Verslagen van het BAG BAO, het Agendaoverleg en het Gebruikersoverleg vindt u op de pagina met BAG-verslagen

Verdiepingsinformatie

Studentencomplexen

Amerikaanse schrijfwijze openbare ruimten

Externe documentatie

Onderstaande documentatie is uitgegeven door andere instanties dan het Kadaster:

Eerdere versies inzien

Wilt u graag een eerdere versie van een document inzien? U kunt dit aanvragen via ons contactformulier. Als het betreffende document nog beschikbaar is, ontvangt u van ons een kopie.