BAG bronhouders

De BAG bestaat uit een register enerzijds en een registratie anderzijds. De registratie richt zich voornamelijk op een actuele weergave van gegevens en fungeert daarbij als ingang van het register. Het register omvat de authentieke (bron)documenten waarin de feiten zijn beschreven die aan de in de registratie opgenomen gegevens ten grondslag liggen.

Gemeenten zorgen, binnen 4 werkdagen na de vaststelling van het brondocument, voor opname van de gegevens in de registratie en inschrijving van het document in het register. Na registratie moeten de gegevens binnen 1 werkdag aangeboden worden aan de Landelijke Voorziening BAG.

Productieomgeving landelijke voorziening BAG

U maakt via een koppelvlak met behulp van een certificaat, verbinding met de productieomgeving van de LV BAG. Het koppelvlak verzorgt de uitwisseling van gegevens tussen de gemeentelijke BAG-applicatie en de LV BAG.

Waar vind ik het koppelvlak en meer informatie daarover?

Klik op de schema-pagina op 'BAG-bronhouders'. De link naar het koppelvlak wordt aangeboden als zip-file in de kolom 'download'

Op de pagina BAG-koppelvlak staan technische pdf-documenten waarin alle aspecten van het koppelvlak staan beschreven.

Conformiteitstoets

Voordat u uw BAG-applicatie aan kunt sluiten op het koppelvlak, moet u een conformiteitstoets uitvoeren. Op de pagina 'conformiteitstoets' vindt u meer over deze toets.

BAG releases

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen zijn niet statisch. Ontwikkelingen in beleid, informatiebehoefte en technologie zorgen voor aanpassingen. Deze aanpassingen worden beschreven op de pagina BAG releases

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen

In 2018 wordt de BAG op een aantal punten gewijzigd. Gemeenten krijgen een grotere rol in de kwaliteitscontrole en de structuur van de wetgeving wordt aangepast.

De belangrijkste wijziging betreft de inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht op de BAG. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole ligt straks bij de gemeenten zelf.

De andere belangrijke wijziging vormt de structuur van de wet- en regelgeving en onderliggende documentatie. Waar eerst veel details in de wet geregeld waren, is de wet nu meer op hoofdlijnen beschreven.

Geonovum, Kadaster en BZK werkten afgelopen jaar aan de catalogus BAG 2018. Deze kwam tot stand in samenspraak met deelnemers van het Agendaoverleg, BAG BAO, VNG en KING. Ook is de input van de stakeholders van de BAG gebruikt uit verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017. Met de gewijzigde Wet BAG (vastgesteld en gepubliceerd) en het gewijzigde Besluit BAG (inmiddels geaccordeerd door de Ministerraad en voor advisering bij de Raad van State) vormt deze nieuwe catalogus de normatieve en formele kern van de BAG in 2018.

Download de catalogus Basisregistraties Adressen en Gebouwen 2018 op de website van het ministerie van BZK.

Blijf op de hoogte via LinkedIn

Bent u bronhouder van de BAG? Praat mee en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via de groep 'BAG Bronhouders' op LinkedIn.

Overige informatie

Op de pagina BAG documentatie vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

Bekijk het BAG vraag en antwoord-document op deze pagina. 

Voor al uw vragen over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen kunt u contact opnemen met de Klantenservice BAG.