BAG 2.0

Door de publicatie van het Koninklijk Besluit omtrent de gewijzigde wet BAG 2.0 treedt de wet vanaf 1 juli definitief in werking. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot BAG 2.0.

Op dit moment richten wij ons met onze informatie over BAG 2.0 met name op de bronhouders. De feedback van bronhouders nemen we mee in de informatie specifiek gericht op afnemers. Deze informatie volgt dan ook op een later moment. 

Wet, Besluit en ministeriƫle regelingen

De nieuwe regelgeving wordt gevormd door de wet, het besluit en de ministeriĆ«le regelingen. Vanaf 1 juli 2018 is de gewijzigde wet- en regelgeving van kracht. Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een overzicht te vinden van alle huidige en gewijzigde wet- en regelgeving. 

Wat houden de wijzigingen in?

De belangrijkste wijzigingen van de BAG gaan over de structuur van de wet- en regelgeving. Zo kan er straks flexibeler ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen zonder dat er een wetswijziging hoeft plaats te vinden.

Daarnaast wordt de inrichting van de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht gewijzigd. De verantwoording is meer gericht op resultaten dan processen.

Meer informatie over de wijzigingen

Wanneer worden de wijzigingen doorgevoerd? 

De datum voor inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving is 1 juli 2018.

In onderstaande planning krijgt u een overzicht van de lopende ontwikkelingen. 

De BAG producten worden aangepast op de BAG Catalogus 2018, te beginnen met de specificaties van BAG Extract. In de loop van 2018 volgt een gedetailleerde planning met de publicatie van de specificaties van de overige BAG producten. Meer informatie vindt u op de pagina Wat verandert er? (onder het kopje Nieuw koppelvlak afnemers)

Planning

Deze afbeelding is een schematische weergave van de integrale planning van BAG 2.0 tussen 2017 en 2020. Deze afbeelding is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Op de hoogte blijven of meer weten?

Op diverse manieren houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de invoering van BAG 2.0.

Bekijk de mogelijkheden om op de hoogte te blijven