Audit toont hoge kwaliteit Basisregistratie Topografie

Welke waarde hebben deze audits voor het ministerie BZK waaraan het Kadaster rapporteert? En wat betekenen ze voor gebruikers, zoals HAS University of Applied Sciences? Marien de Bakker, lecturer/projectmanager Geo Media & Design aan de HAS University of Applied Sciences en Elise Wagenmaker-Sinke, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, laten hun licht schijnen over de resultaten van deze audit.

Marien de Bakker: “Onze toepassing van de BRT is heel divers en afhankelijk van de informatievraag. We gebruiken de BRT bijvoorbeeld als achtergrondinformatie of presenteren de data in een andere vorm. Ik gebruik de BRT ook om studenten te laten zien wat een basisregistratie inhoudt en hoe die in elkaar zit.”

"De audit beschrijft een heldere methodiek" 

“Er is steeds meer data beschikbaar, maar vaak ontbreekt het inzicht in de kwaliteit ervan. In hoeverre krijg je een betrouwbaar en volledig antwoord als je een vraag aan het bestand stelt? Wat zijn de beperkingen? Een audit maakt dat duidelijk. Deze audit is ook een goed voorbeeld van hoe je het bij andere databronnen kunt aanpakken. De audit beschrijft een heldere methodiek waar ik me goed in kan vinden. Zelf ben ik trouwens nog wel benieuwd naar de meldingen van gebruikers via de terugmeldfunctie. In combinatie met de audit kan dit erg interessant zijn!”

"De BRT staat - letterlijk - positief op de kaart"

Elise Wagenmaker-Sinke: “Het ministerie van BZK hecht veel waarde aan de audit. De uitkomst geeft als een soort kwaliteitskeurmerk aan dat de gegevens van de BRT goed, actueel en betrouwbaar zijn. Zo zien we de audit ook graag: als een instrument dat gebruikers inzicht geeft in de kwaliteit. Die is hoog en verbetert continu. Het ministerie van BZK is betrokken bij het opstellen van de audit-rapportage en er is altijd overleg tussen ministerie en Kadaster over hoe de resultaten gepresenteerd worden en of er verbeteringen nodig zijn in de BRT. Deze werkwijze bevalt zo goed dat we de audit ook willen inzetten bij andere basisregistraties, zoals de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)."

“De manier waarop de audit wordt uitgevoerd, de BRT wordt doorontwikkeld en het overleg met gebruikers plaatsvindt: het levert allemaal een bijdrage aan een BRT die als open data de weg naar vele verschillende gebruikers weet te vinden. De BRT staat daardoor inmiddels -letterlijk- positief op de kaart!”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van september 2018. U vindt deze Terzake op de pagina brochures en publicaties.