Ambassade, bedrijfsleven en Kadaster versterken elkaar in Suriname

In Suriname lieten de Nederlandse ambassade, de Nederlandse geo-sector en het Kadaster zien welke kansen gebruik laten maken van elkaars netwerk oplevert. Hoe hulp en handel hand in hand gaan.

Kadaster wereldwijd

Het Kadaster is al meer dan 20 jaar actief buiten Nederland. We hebben zo niet alleen veel kennis opgebouwd over landadministratie in andere landen. Ook is er een stevig netwerk ontstaan met lokale partnerorganisaties en experts. Wereldwijd.

Samenwerken

Door samen te werken met ambassades bereiken we veel betere resultaten dan wanneer ieder voor zich werkt. Zo trekken we bijvoorbeeld in Colombia samen op om landregistratie te bevorderen als onderdeel van het vredesproces. In Mozambique brengen we lokale en nationale registratiesystemen met elkaar in verband. En in Bangladesh pakken we gezamenlijk goede landregistratie op als basisvoorwaarde voor conflictoplossing en gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Kansen voor het bedrijfsleven

In Suriname gebruiken we deze samenwerking om ook het geobedrijfsleven - in Nederland en in Suriname - hier in mee te nemen. Samen met de branchevereniging GeoBusiness Nederland, de Nederlandse ambassade en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben we een geo-handelsmissie en studietour georganiseerd naar Suriname. Vijf Nederlandse bedrijven namen deel aan de missie: Nazca IT, VGI Support, Geospotter, Geometius en Royal HasKoningDHV. We hebben verkend welke samenwerkingen toegevoegde waarde kunnen hebben. Niet alleen op het gebied van diensten en producten; maar ook wat betreft opleiding, kennis, capaciteit en het overbruggen van cultuurverschillen. Zowel deelnemers als Surinaamse gastpartijen waren zeer tevreden over de zakelijke kansen die de missie heeft opgeleverd. Als afsluiting ondertekenden GeoBusiness Nederland en de ICT associatie van Suriname een samenwerkingsovereenkomst onder toeziend oog van de Nederlandse ambassadeur. 

Ambassades

Nederlandse ambassades en missieposten zijn netwerkorganisaties die diverse partijen met elkaar verbinden. Ze hebben veel kennis van de lokale situatie in het buitenland en leggen precies de goede contacten. Ook geven ze invulling aan een duidelijk Nederlands internationaal beleid om handel en hulp in samenhang te ontwikkelen.

Terzake 

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake (november 2016).