Aan de slag in de kadastrale archieven

In de kadastrale archieven vindt u een schat aan waardevolle informatie voor historisch onderzoek. U vindt er onder andere informatie over:

 • de bouwhistorie van panden
 • de eigendomshistorie van gronden en panden
 • de begrenzingen van percelen

De informatie gaat over de periode vanaf 1832 tot nu. Met behulp van de kadastrale archieven kunt u uw woonomgeving uit 1832 reconstrueren. U kunt ook onderzoek doen naar aardrijkskundige namen, zoals plaatsnamen (zogenaamde toponiemen).

Het Kadaster heeft het boek ‘Aan de slag in de kadastrale archieven’ samengesteld. In dit boek vindt u de informatie die nodig is om een historisch onderzoek in de kadastrale archieven te beginnen.

De kadastrale archieven zijn grotendeels digitaal beschikbaar. U kunt ze raadplegen in het Regionaal Historisch Centrum (voormalig rijksarchief) van uw provincie. U kunt ook terecht bij ons Archief en Documentatiecentrum bij het Kadaster in Arnhem.

Bestellen

Wilt u het boek ‘Aan de slag in de kadastrale archieven' bestellen? Vul dan het bestelformulier in. Het boek kost € 18,00 (incl. verzendkosten). U ontvangt uw bestelling en de factuur apart van elkaar op uw adres.

Inhoudsopgave

Het boek 'Aan de slag in de kadastrale archieven' bevat de volgende 7 hoofdstukken die u helpen bij uw onderzoek:

 1. Aan de slag
  Vertelt wat u nodig hebt om een onderzoek te starten
 2. Kadastrale legger
  Uitleg over de werking en gebruikte termen van de kadastrale legger. Dit is een register waarin per gemeente, per eigenaar de eigendommen zijn beschreven
 3. Zoeken op naam
  Schetst de mogelijkheden en valkuilen als u op naam wilt zoeken
 4. Akten
  Over akten van eigendomsoverdracht en hun toegankelijkheid
 5. Minuuttoestand
  Beschrijvingen van de eerste kadastrale archiefstukken van Nederland in 1832
 6. Historisch perspectief
  Nadere toelichting op de kadastrale historie
 7. Bronnen & varia
  U vindt hier wetenswaardigheden en een uitgebreid trefwoordenregister om het opzoeken van informatie te vergemakkelijken