Wijziging wet BAG: wat verandert er in 2018?

In 2018 wordt de BAG op een aantal punten gewijzigd. Gemeenten krijgen een grotere rol in de kwaliteitscontrole en de structuur van de wetgeving wordt aangepast.

Om ook in de toekomst een hoge kwaliteit van BAG-gegevens te garanderen, is de wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) recentelijk aangepast. De belangrijkste wijziging betreft de inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht op de BAG. Eerst werd dit voornamelijk door externe partijen gedaan, straks ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole bij de gemeenten zelf. Zij kunnen gebruik maken van een centraal kwaliteitsdashboard voor maandelijkse kwaliteitsrapportages. Het Kadaster stelt kwaliteitsmanagers beschikbaar om gemeenten desgewenst te ondersteunen. Ook moeten gemeenten zich via een jaarlijkse zelfcontrole verantwoorden.

De andere belangrijke wijziging vormt de structuur van de wet- en regelgeving en onderliggende documentatie. Waar eerst veel details in de wet geregeld waren, is de wet nu meer op hoofdlijnen beschreven. Op deze manier kunnen mogelijke wijzigingen in de toekomst makkelijker doorgevoerd worden. De precieze ingangsdatum van de wijzigingen wordt later bekend, maar zal waarschijnlijk 1 januari 2018 zijn.

De wijziging van de wet BAG is op 24 februari 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. 

Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht op de website van het ministerie van IenM.