Wet BAG 2.0

Voor bronhouders is meer informatie over de wet, de wijzigingen en de planning beschikbaar.

De voorbereidingen op de invoering van de wet BAG 2.0 zijn begonnen. Meer informatie over de wet, de wijzigingen en de planning vindt u op ‘op weg naar BAG 2.0’. De beschikbare informatie is vooralsnog alleen bestemd voor bronhouders, informatie voor afnemers volgt op een later moment.

Op weg naar BAG 2.0  

Nieuwsbrief BAG 2.0 editie juli 2017