Waterbedrijf Groningen vindt beste tracé nieuwe waterleiding

Waterbedrijf Groningen wil nieuwe waterleidingen aanleggen. Maar welk tracé tussen Groningen en de Eemshaven heeft de minste impact op de omgeving? De Tracéplanner van het Kadaster bracht uitkomst.
Maarten van der Wal, zittend bij buizen

Door de groei van de economie is de vraag naar water in Noordoost-Groningen toegenomen. Het is dan ook noodzakelijk om nieuwe waterleidingen aan te leggen. Daarbij is het onvermijdelijk om de leidingen aan te leggen in landbouwgrond. De Tracéplanner van het Kadaster liet de impact zien die mogelijke tracés op de omgeving hebben.

De Tracéplanner is een digitale manier om tracés voor fietspaden, wandelpaden, spoorwegen, nieuwe wegen en leidingen te onderzoeken.

Zorgvuldige afweging

Er zijn uiteindelijk binnen een maand zeven tracés geanalyseerd. Maarten van der Wal, projectleider Waterbedrijf Groningen: “Met de Tracéplanner hebben we op een objectieve manier de verschillende tracés bekeken en konden we een zorgvuldige afweging van de alternatieven weergeven.”

Lees het hele artikel.