Verkorte straatnamen aangepast

Afkortingen straatnamen verbeterd in LV BAG. Plein is nu als 'pln' afgekort en niet als 'pl'.
-

Bij een aantal straatnamen  in de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) hadden we de afkortingsregels van de NEN5825 niet correct toegepast.
We waren in de veronderstelling dat plein als 'pl' afgekort moest zijn. Na onderzoek blijkt dat de correcte afkorting voor plein 'pln' is.
We hebben de verkorte straatnamen verbeterd.

Een overzicht met de aangepaste straatnamen vindt u in de bijlage.