Veldwerk (Relaas van bevindingen)

Vraagt u een Veldwerk aan dan ontvangt u een Relaas van bevindingen. Dit relaas bevat informatie over de ligging en meting van een kadastrale grens ten tijde van het ontstaan:

 • Schets met meetgegevens en waarnemingen
 • Omschrijving van de kadastrale grenzen
 • Gegevens van belanghebbenden

Beschrijving

Als een deel van een perceel verkocht wordt, ontstaan één of meerdere nieuwe kadastrale grenzen. Datzelfde geldt voor een perceel dat gesplitst wordt in meerdere percelen. In beide gevallen komt een landmeter van het Kadaster langs en wijzen koper en verkoper de nieuwe grenzen aan. De landmeter maakt ter plekke een relaas (verslag) van zijn bevindingen. Onderdeel van dat relaas is een schets met de meetgegevens van de nieuwe grenzen, het Veldwerk.

Een Veldwerk is niet op schaal. Om aan de hand van de meetgegevens afstanden te kunnen berekenen, hebt u landmeetkundige kennis nodig!

Welke informatie ontvangt u?

Een Relaas van bevindingen bevat juridische informatie, technische informatie en een terreinschets.

Juridische informatie

 • Het hoe en waarom van het ontstaan van de nieuwe grens;

 • Gegevens van belanghebbenden
  Denk bijvoorbeeld aan gegevens van de verkoper (vervreemder) en de koper (verkrijger);

 • Beschrijving van de nieuwe grens.

Technische informatie

 • Omschrijving van de aangewezen kadastrale grens of grenzen
  Denk bijvoorbeeld aan het midden van een sloot of een trottoirband. Als de grens bij de meting is gemarkeerd door een ijzeren buis of piket dan is die informatie ook opgenomen;

 • Meetgegevens die betrekking hebben op de kadastrale perceelgrenzen en/of een lijst met (berekende) coördinaten;

 • De manier waarop de grenzen gemeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een meetband of een GPS-ontvanger; 

 • Topografie zoals bijvoorbeeld een gebouw of een sloot in de directe nabijheid van de nieuwe grens;

 • Perceelnummers
  Rood voor nieuwe perceelnummers, zwart voor ongewijzigde perceelnummers en blauw voor vervallen perceelnummers;

 • Terreinschets 
  In de vorm van een schets is de meting weergegeven. Dit Veldwerk is niet op schaal.

Bijzondere situaties

Eén perceel, meerdere Veldwerken

Het komt voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat van toepassing is, nemen wij contact met u op.   

Geen bruikbaar Veldwerk

Voor veel percelen geldt dat er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

 • de grens is bepaald voordat er op het perceel gebouwd is. Het Veldwerk heeft dan geen (duidelijke) topografie zoals bijvoorbeeld een gebouw, van waaruit u de grens kunt bepalen.

 • de grens is ingemeten op basis van coördinaten. Om de grens te kunnen bepalen, is naast landmeetkundige kennis ook speciale apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met een smartphone te herleiden.  

 • het een ‘minuutgrens ’ betreft. Van een minuutgrens zijn geen meetgegevens beschikbaar. Een minuutgrens kan alleen bepaald worden aan de hand van informatie uit het kadastraal archief en kennis van oude meetmethodes.

 • het Veldwerk onvoldoende meetgegevens en topografie bevat. 

 • het een administratieve grens betreft. Dat is een grens die door het Kadaster is ingetekend om een, in een akte geleverd gedeelte van een perceel, af te beelden op de kadastrale kaart. De kleur van een administratieve grens is blauw. Een administratieve grens wordt definitief als de grens door het Kadaster is gemeten na een aanwijzing door belanghebbenden.

 • het een voorlopige kadastrale grens betreft. Dit zijn grenzen die een notaris in de kaart heeft getekend en die nog niet definitief zijn. Van voorlopige grenzen moeten de meetgegevens nog worden bepaald.

Als blijkt dat er van het door u gewenste perceel geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is, nemen wij contact met u op. U kunt dan overwegen een Grensconstructie aan te vragen.

Grensreconstructie

Wilt u weten waar een kadastrale grens ligt en helpt een Veldwerk u niet verder? Dan kan een landmeter van het Kadaster de betreffende grens uitzetten in het terrein. Hij doet dat op basis van de meetgegevens die bij het ontstaan van de grens zijn vastgelegd. Wilt u dat een landmeter van het Kadaster de grens opnieuw uitzet? Vraag dan een Grensreconstructie aan. 

Tarieven

Veldwerk: € 41,00*. Dit bedrag is vrij van btw.

* Het komt voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat van toepassing is, nemen wij contact met u op.

 

 

Bestellen

Een Veldwerk kunt u op 2 manieren bestellen:

Meer informatie over Mijn Kadaster.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Veldwerk met een toelichting binnen 3 werkdagen per e-mail (jpg-formaat) of per post. U kunt de toelichting alvast downloaden en bekijken.