Vanaf 1 juni ook VTV bij afwijkend adres Rabobank

Vanaf 1 juni verstuurt het Kadaster ook een Verzoek tot Verbetering (VTV) bij het gebruik van een afwijkend vestigingsadres van de Rabobank in een stuk.
Vanaf 1 juni ook VTV bij afwijkend adres Rabobank

Vanaf 1 juni verstuurt het Kadaster ook een Verzoek tot Verbetering (VTV) bij het gebruik van een afwijkend vestigingsadres van de Rabobank in een stuk. Controleert u daarom onderstaande gegevens?

Coöperatieve Rabobank U.A. statutair gevestigd te Amsterdam
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht
Postbus 221, 5600 MA Eindhoven

Rabohypotheekbank N.V. statutair gevestigd te Amsterdam
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht
Postbus 221, 5600 MA Eindhoven

Fusie

Op 18 februari 2016 is bij het Kadaster in de registers Hypotheken 3 en Hypotheken 4 de notariële opgaves van fusie van 106 regionale Coöperatieve Rabobanken naar één bank verwerkt. Hiermee zijn de oude namen en zetels in de Basisregistratie Kadaster (BRK) vervallen. Na fusie resteren de bovengenoemde Rabobanken.

Kort na de fusie bleek dat in de stukken in veel gevallen nog niet het goede vestigingsadres werd gebruikt. In opdrachtbrieven die door de Rabobank aan de notarissen zijn verstuurd, was vaak een oud vestigingsadres opgenomen. Het Kadaster besloot daarom om voor deze gevallen geen VTV te versturen. Vanaf 1 juni doet het Kadaster dat wel weer.