Uittreksel eigendom schip

Op dit uittreksel uit de openbare registers ziet u snel:

  • op welke naam een boot geregistreerd staat
  • welk recht de eigenaar heeft
  • de gegevens van het schip, zoals het brandmerk

Beschrijving

Het Uittreksel eigendom schip is een document met kadastrale informatie over een schip dat bij het Kadaster is geregistreerd. Met dit document hebt u in een oogopslag veel informatie over een boot of schip.

Welke gegevens bevat het uittreksel?

Op het uittreksel vindt u de volgende gegevens:

  • op welke naam het schip geregistreerd is
  • welk recht de eigenaar heeft, bijvoorbeeld eigendom of vruchtgebruik
  • het brandmerk van het schip
  • de naam van het schip
  • de indeling van het schip
  • de motorgegevens

Gewaarmerkt document

Het Uittreksel eigendom schip is een gewaarmerkt document. Dat betekent dat het een officieel document is, ondertekend door 'de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers'.

Staat het schip niet geregistreerd?

Als blijkt dat het schip niet geregistreerd staat, ontvangt u geen Uittreksel eigendom schip. In plaats daarvan ontvangt u een Negatieve mededeling.

Tarieven

Uittreksel eigendom per schip Prijs
via e-mail € 15,40
per post € 17,40
Negatieve mededeling per schip  
via e-mail € 14,50
per post € 16,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het uittreksel eigendom schip binnen 2 werkdagen per post of per e-mail toe.