Terugmeldingen via de BAG Viewer

Terugmelden gaat nu niet meer met een contactformulier, maar via de BAG Viewer.
Terugmeldingen via de BAG Viewer

Voorheen konden afnemers via een contactformulier op de website een terugmelding doen. Dit is nu gewijzigd. Terugmeldingen gaan nu via de BAG Viewer. Met de BAG Viewer kunt u twee soorten terugmeldingen doen:

  1. een terugmelding van een foutief attribuut wanneer u vaststelt dat er een fout staat in het geraadpleegde object;
  2. een terugmelding omdat een object ontbreekt.

Meer informatie vindt u op onze terugmeldpagina en in onderstaand document.