Boot registreren: teboekstelling schip

Boot registreren: teboekstelling schip

Teboekstelling betekent het registreren van een boot of schip in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt uw eigendom vastgelegd.

Uw boot of schip krijgt een brandmerk. Dit bevat een uniek nummer waarmee het te identificeren is. Ook ontvangt u een bewijs van inschrijving.

Registratie

Waarom een schip of boot registreren?

Registratie heeft een aantal voordelen:
 • Als een boot of schip na eventuele diefstal wordt teruggevonden, is snel bekend wie de rechtmatige eigenaar is.
 • U kunt een hypotheek aanvragen op uw boot of schip.
 • U kunt een zeebrief aanvragen zodat u in internationale wateren kunt varen (deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport).

Registratie boot of schip in aanbouw in Nederland

Ook als een boot of schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip of de boot laten registreren. Houd wel rekening met het volgende: 

 • Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
 • Het brandmerk wordt voorlopig of definitief aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Vervolgens wordt het eerder voorlopig aangebrachte brandmerk definitief aangebracht. 
 • Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag van de teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen.

Extra zekerheid met microdots

Wilt u uw boot of schip beter beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u het teboekstellen combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

   
Teboekstelling schip € 450,00 *
Teboekstelling schip inclusief aanbrengen microdots € 562,00 *

Eventuele aanvullende kosten:

- spoedtarief (wordt extra in rekening gebracht bij spoed teboekstelling met voorafgaande inspectie) € 112,00
- kwartiertarief (wordt per kwartier extra in rekening gebracht als de inspecteur scheepsregistratie bij aanbrengen van het brandmerk en/of microdots langer dan 1 uur moet wachten) € 24,00

* Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Brandmerk laten aanbrengen in het buitenland

Als u het brandmerk op een schip in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Het aanbrengen in het buitenland kan alleen op een afgebouwd schip. Wilt u hiervoor een offerte ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen.

Aanvragen

Wat heeft u nodig om uw schip te registeren?

Registreer uw boot of schip door de onderstaande formulieren 'Aanvraag teboekstelling schip' en 'Verzoek tot branding' in te vullen. In de toelichtingen vindt u meer informatie over het invullen van de formulieren. 

Extra documenten

In de volgende situaties vragen wij u extra documenten mee te sturen met de aanvraag.

Aanvraag voor een schip in aanbouw in Nederland:

 • een verklaring van de Nederlandse werf dat het schip voor uw rekening in aanbouw is.

Heeft u een afgebouwd schip dat op open zee gaat varen?

 • voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter vult u het Formulier: Aanvraag reigstratie pleziervaartuigen in. Dit formulier downloadt op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee met uw aanvraag, zodat wij de aanvraag bij de ILT voor u kunnen indienen. 
 • voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig dient u zelf het Formulier: Aanvraag registratie pleziervaartuigen in bij de ILT. 
 • het eigendomsbewijs (koopovereenkomst inclusief betalingsbewijs of originele bijlbrief);

In alle gevallen vragen wij ook:

 • een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart;
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister.

Woont u in het buitenland? Dan moet u kunnen aantonen dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland en u moet een postadres hebben in Nederland (geen postbusadres). Schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest:

 • een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit
  blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren.

Het bezoekadres is:
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Inspectie vooraf

Een teboekstelling kunt u aanvragen met of zonder inspectie vooraf. 

Wilt u direct zekerheid? Laat dan de boot of het schip vóór de teboekstelling inspecteren op kenmerken van een eerdere teboekstelling. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak. Als wij geen kenmerken van eerdere teboekstelling vaststellen, wordt het brandmerk direct aangebracht en het schip teboekgesteld. 

Zonder aanvraag van inspectie vooraf volgt binnen maximaal 3 maanden een inspectie. Als daarbij blijkt dat er een eerdere teboekstelling is, dan wordt het brandmerk niet aangebracht, en wordt de teboekstelling doorgehaald in het openbaar register. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 

Meer informatie

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen