Tarieven omlaag in 2017

Per 1 januari verlagen we een aantal tarieven met maximaal 25%
Tarieven omlaag in 2017

Door het aanhoudend herstel van de vastgoedmarkt is deze verlaging mogelijk. Het Kadaster kan naar verwachting de komende jaren met dit lagere tariefniveau kostendekkend opereren. Daarnaast worden enkele wijzigingen in de tariefstructuur doorgevoerd.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2016 zijn:

  • Verlaging meest voorkomende tarieven voor inschrijving met 25%;
  • Verlaging tarief splitsingen op verzoek van € 480,00 naar € 400,00; 
  • Verlaging basistarief producten via Kadaster-on-line van € 2,80 naar € 2,40; 
  • Verlaging tarief KLIC-meldingen van € 21,50 naar € 19,00.

Een volledig overzicht van de tarieven van 2017 vindt u op onze tarievenpagina