Strategisch aankoopadvies

Strategisch aankoopadvies

De rapportage geeft u inzicht in:

  • percelen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van ruimtelijke doelen;
  • de instrumenten waarmee u deze grond kunt verwerven;
  • kansen en bedreigingen op de lokale grondmarkt.

Beschrijving

Als u ruimtelijke ontwikkelingen wilt realiseren, is het belangrijk op tijd te beginnen met het strategisch verwerven van grond. In een latere fase hebt u daar profijt van: grond is op de juiste locatie beschikbaar of er kan grond worden geruild. Het Kadaster adviseert u over de aankoop van grond voor het verwezenlijken van uw ruimtelijke doelen. Het rapport geeft u antwoord op vragen als:

  • Wat is de beste plaats om onze doelen te realiseren?
  • Op welke manier kan ik de benodigde grond vrijmaken?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de grond op tijd beschikbaar is? 

Het beleidsdoel dat u wilt realiseren - bijvoorbeeld ruimte voor waterberging of nieuwe natuur - vormt de kern van de analyse.

Onderdelen van het adviesrapport

U ziet welke percelen kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van uw beleidsdoel. Ook krijgt u inzicht in de kansen en bedreigingen op de lokale grondmarkt. De resultaten presenteren we op kaarten, voorzien van een begeleidend advies. De informatie is hierdoor concreet en praktisch toepasbaar.

Tarieven

Strategisch aankoopadvies is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.