Storing bij vervallen percelen

Probleem bij het opvragen van vervallen percelen

Momenteel is er een probleem bij het opvragen van vervallen percelen.
Er wordt niet gemeld in welke percelen het vervallen perceel is overgegaan.

U kunt deze informatie wel in Kadaster-on-line opvragen.

Onze excuses, we werken aan een oplossing.