Stand van zaken rondom KLIC-WIN

Het INSPIRE-deel van KLIC-WIN is naar verwachting eind november klaar voor productie. De planning voor het WION-gedeelte wordt binnenkort aangepast.
Stand van zaken rondom KLIC-WIN

Het INSPIRE-deel van het KLIC-WIN systeem is in de afrondende fase beland. De acceptatietesten zijn uitgevoerd en we pakken nu de laatste bevindingen aan. Naar verwachting is dit gedeelte van KLIC-WIN eind november klaar voor productie. Op dit moment wachten we nog op de wettelijke toezegging om ook daadwerkelijk in productie te gaan. Dit is onderwerp van gesprek met de wetgever. Of het INSPIRE-deel van het systeem dit jaar live gaat hangt hier van af. Zodra meer bekend is, informeren wij u hierover.

Aanpassingen in het WION-deel

In de afgelopen periode hebben netbeheerders het WION-deel van het systeem getest door netinformatie in IMKL-formaat aan te bieden. Uit de testresultaten blijkt dat het noodzakelijk is om een aantal IMKL-wijzigingen door te voeren. Deze aanpassingen zijn nodig voordat het eerste WION-deel van KLIC-WIN in gebruik wordt genomen. De gevolgen hiervan op de doorlooptijd zijn aanzienlijk. We werken aan een nieuwe planning. Zodra deze beschikbaar is, maken wij dit zo spoedig mogelijk bekend.