Snippergroen

Snippergroen
Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.

Beschrijving

Als overheid bezit u stukken grond die zijn verspreid over een groot gebied. Zonder dat u het weet kunnen stukken publieke grond oneigenlijk worden gebruikt door burgers of bedrijven. Het gaat vaak om kleine stukken grond met openbaar groen. We spreken daarom over snippergroen. Het Kadaster kan voor u een precieze en volledige inventarisatie maken van snippergroen. We zetten luchtfoto’s, topografische kaarten, registergegevens en kadastrale indicaties om tot een landkaart met gemarkeerde snippergroenvlakken. Zo brengen we de omvang van het snippergroen in kaart en kunt u zelf een oplossingsrichting bepalen.

Wij brengen snippergroen graag voor u in kaart. Bekijk hier onze animatiefilm over de snippergroen analyse:

Snippergroen in kaart

U ontvangt een overzicht met adressen van gronden die mogelijk door derden in gebruik genomen zijn, zonder dat over dit gebruik afspraken zijn gemaakt. Per geval leveren we een kaart waarop de geconstateerde situatie, inclusief oppervlakte en mogelijke gebruiker zijn aangegeven. Na de inventarisatie kunnen wij u op uw verzoek ondersteunen bij de vervolgstappen.

Tarieven

Snippergroen is een maatwerkproduct. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.