Snippergroen

Snippergroen
Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.

Beschrijving

Het Kadaster kan voor u een precieze en volledige inventarisatie maken van snippergroen. We vergelijken hiervoor gegevens van de Kadastrale kaart, de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) en lucht- en panoramafoto's. Zo brengen we de omvang van het snippergroen in kaart en kunnen we u advies geven over oplossingsrichtingen.

Wat ontvangt u?

U ontvangt een overzicht met adressen van gronden die mogelijk door derden in gebruik genomen zijn, zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Per geval leveren we een kaart waarop de geconstateerde situatie, inclusief oppervlakte en mogelijke gebruiker zijn aangegeven. Na de inventarisatie ondersteunen we u bij de vervolgstappen. De wijze waarop we u ondersteunen wordt mede bepaald door het gemeentelijke snippergroenbeleid.

Tarieven

Snippergroen is een maatwerkproduct. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.