Registratie landschapselementen

Registratie landschapselementen

U krijgt een gedegen beeld van ecologische elementen in een gebied. Belangrijk bij onder andere:

  • het opstellen van natuurbeleid;
  • landschapsreconstructies;
  • subsidieaanvragen.

Beschrijving

Wilt u weten waar houtwallen staan? Of hoeveel poelen een gebied telt? Het Kadaster brengt landschapselementen nauwkeurig voor u in beeld. De inventarisatie is toepasbaar op de meest uiteenlopende elementen. Bijvoorbeeld solitaire bomen, hagen, boomgaarden, houtsingels, bosgebieden, natuurlijke waterlopen (beken), eendenkooien, enzovoorts. De precieze definities van de landschapselementen stellen we in overleg met u vast.

Een goed overzicht: uw belang

Betrouwbare en complete informatie over landschapselementen is essentieel voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor het buitengebied. Ook ten behoeve van subsidies is een goede registratie van groot belang.

Wat ontvangt u?

Van de ge├»nventariseerde landschapselementen ontvangt u informatie over aantallen, afmetingen (lengte en oppervlakte), soort element en exacte ligging. Als u daar behoefte aan hebt, koppelen we de gegevens aan andere bronnen zoals eigendomsgegevens met informatie van terreinbeheerders. Ook kunnen we de gegevens koppelen aan historische gegevens van het Kadaster, zoals oude kaarten en luchtfoto's. Dit is nuttig bij natuurontwikkeling of de reconstructie van een historisch landschap.

Werkwijze

De inventarisatie is gebaseerd op luchtfoto's en cyclorama's (360-graden foto's). Het Kadaster vervaardigt sinds jaar en dag de topografische kaart van Nederland. Deze ervaring resulteert in een snelle, kwalitatief goede en uniforme inventarisatiemethode. De werkwijze is bovendien herhaalbaar, zodat een inventarisatie een aantal jaren later herhaald kan worden. Dit stelt u in staat ontwikkelingen in een gebied te volgen en desgewenst beleid aan te passen. 

Tarieven

Registratie van landschapselementen is een maatwerkproduct. Tijdens een verkennend gesprek bespreken we uw wensen. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.