Persoonsgegevens in ‘BRK Levering stand’

Binnenkort ontvangt u bij een standlevering van BRK Levering actuele natuurlijke persoonsgegevens. Nu hebben deze gegevens nog een peildatum van 1 januari 2013. Dit levert bij een aantal afnemers problemen op.
Persoonsgegevens in ‘BRK Levering stand’

In het 4e kwartaal 2016 voeren wij een wijziging door in onze systemen. Hierdoor ontvangt u actuele natuurlijke persoonsgegevens bij een standlevering van BRK Levering. Deze aanvullende informatie noemen wij comfortinformatie. De comfortinformatie is tot nu toe niet actueel maar met een peildatum van 1 januari 2013. Dit levert bij een aantal van onze afnemers problemen op.

Deze wijziging heeft geen betrekking op mutatieberichten maar levert wel een wijziging op in de comfortinformatie. De comfortinformatie van personen in de “wordt”-situatie van het vorige mutatiebericht kan inhoudelijk anders zijn dan de comfortinformatie van natuurlijke personen in de “was”-situatie van het opvolgende mutatiebericht. De groep van natuurlijke persoons-ID’s (BSN en NEN3610 identificatie van persoon) is wel gelijk omdat wij  de comfortinformatie van natuurlijke personen aanpassen in de database voor BRK Levering. Deze wijziging is afgestemd met uw softwareleverancier, u kunt uw berichten op de gebruikelijke manier blijven verwerken.