Overzicht mutaties downloadservice BRK Levering

Om zeker te weten dat u geen mutaties heeft gemist kunt u voor uw abonnement een overzicht mutaties downloadservice BRK Levering opvragen bij het Kadaster.
Overzicht mutaties downloadservice BRK Levering

In het overzicht zijn alle mutaties vermeld die op de afgifteservice (GDS2) staan van uw abonnement, inclusief de vermelding of de mutatie opgehaald is. U kunt dit overzicht opvragen tot maximaal 1 jaar terug. Het is ook mogelijk om een bepaalde periode tot maximaal 1 jaar terug op te vragen. U kunt dit bij uw aanvraag vermelden.

Een overzicht mutaties downloadservice BRK Levering opvragen