Oriëntatieverzoek

Met een Oriëntatieverzoek kunt u al in de voorbereidingsfase beschikken over:

 • informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen;
 • de contactgegevens van de verantwoordelijke netbeheerders.

Beschrijving

Een Oriëntatieverzoek geeft u:

 • informatie over de ligging van kabels en leidingen in het door u aangegeven gebied;
 • de contactgegevens van de netbeheerders die in het door u aangegeven gebied kabels en leidingen hebben liggen.

Zo kunt u al in de voorbereidingsfase van uw project afspraken maken met netbeheerders. Lees hoe u een Oriëntatieverzoek doet

De afmeting van een Oriëntatieverzoek  is maximaal 2500 x 2500 meter. Voor grotere gebieden dient u meerdere Oriëntatieverzoeken in of u kiest voor een tracémelding.

Let op: U mag niet machinaal graven op basis van een Oriëntatieverzoek. U bent wettelijk verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden een Graafmelding te doen, óók als u tijdens de voorbereiding van de graafwerkzaamheden al een Oriëntatieverzoek hebt gedaan. 

Tarief

Oriëntatieverzoek per melding/polygoon: € 19,00. Dit bedrag is vrij van btw. 

Doe een verzoek

Ik doe eenmalig een Oriëntatieverzoek

Gebruik hiervoor het formulier KLIC Oriëntatieverzoek.

Meer informatie vindt u op de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek'. Deze kaart staat bij 'Documenten'.

Ik doe regelmatig een Oriëntatieverzoek

U moet zich registreren als klant van Kadaster-KLIC

Tracémelding

U wilt in Mijn Kadaster een Oriëntatieverzoek doen van een gebied groter dan 2500 x 2500 meter. Tijdens het invoeren van uw melding:

 • vinkt u bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan;
 • tekent u bij stap 3 een polygoon van maximaal 10.000 meter x 10.000 meter;
 • verdeelt het systeem deze in afzonderlijke deelpolygonen en toont deze op het scherm.

De deelpolygonen worden in het verdere proces ieder afzonderlijk als Oriëntatieverzoek afgehandeld en gefactureerd. De volledige uitleg vindt u in het hoofdstuk 'Tracémelding' van de ‘KLIC instructie graafmelding’ Deze staat bij 'Documenten'

Levering

Ontvangstbevestiging

In de ontvangstbevestiging vindt u een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u wilt gaan graven. Van deze netbeheerders kunt u informatie verwachten.

 • Als u een Oriëntatieverzoek met het formulier 'KLIC Oriëntatieverzoek' hebt gedaan, ontvangt u (binnen 3 werkdagen) een ontvangstbevestiging per e-mail.  We verwerken de formulieren in volgorde van binnenkomst.
 • Bent u grondroerder en hebt u een Oriëntatieverzoek via Mijn Kadaster gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk (meestal binnen een half uur) een ontvangstbevestiging per e-mail.

In de ontvangstbevestiging vindt u:

 • de telefoonnummers waarop de netbeheerders bereikbaar zijn;
 • informatie over de aanwezigheid van 'buisleidingen gevaarlijke inhoud';
 • informatie of er sprake is van een veiligheidsgebied.

Kabel- en leidinginformatie

Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) een e-mail met een link naar een ZIP-bestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Alle gegevens worden 20 werkdagen na uw melding verwijderd van de downloadserver van het Kadaster. Sla de informatie daarom direct op!

Kabel- en leidinginformatie inzien en afdrukken

Voor het inzien en afdrukken kunt u gebruik maken van de gratis Klic-viewer.

Afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders leveren, kan het voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt. Elke levering heeft een leveringsvolgnummer te beginnen bij 1. De laatste levering vervangt steeds de eerdere leveringen. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

Een levering kan de volgende documenten bevatten:

LI: Leveringsinformatie
LG: kaartlaag met de ligging van het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net
EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen
HA: huisaansluitschets
ET: eigen topografie
GB: GBKN ondergrondkaart
GP: grootschalige plantopografie
MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
TB: thema bijlage
DK: detailkaart
BL: algemene bijlage
PT: plantopografie
LP: liggings-pdf (pdf met alle kaarten)

Meer informatie over de levering van de netbeheerders en de afdrukmogelijkheden vindt u in de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek' bij 'Documenten'