Onderzoek in de openbare registers

Onderzoek in de openbare registers

Het Kadaster kan voor u onderzoek doen in de openbare registers naar onder andere:

  • bijzondere bepalingen zoals een kettingbeding;
  • bijzondere typen akten zoals splitsingsakten en akten van schenking.

Beschrijving

Het Kadaster doet op uw verzoek onderzoek in de openbare registers.  

Onderzoek ingeschreven akten

Wanneer iemand eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een perceel of appartement is geworden, staat vermeld in de meest recent inschreven akte. Deze akte wordt 'de verkrijgende titel', 'de verkrijgingsakte' of 'de titel van aankomst' genoemd.

Het Kadaster kan een onderzoek naar 'de verkrijgingsakte' voor u uitvoeren. U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte. 

Overige onderzoeken

Wilt u specifieke informatie over een perceel of wilt u meer weten over de rechten van een appartement? Wilt u informatie van een splitsingsakte ontvangen of wilt u weten wie de voormalige eigenaar was van een perceel? Of zoekt u naar de naam van een rechthebbende of wilt u weten of er een kwalitatieve verplichting op een pand rust? U kunt het Kadaster opdracht geven een 'Overig onderzoek' uit te voeren. U vraagt bijvoorbeeld om een:

  • onderzoek naar bijzondere bepalingen in akten, zoals kettingbedingen, ontbindende en/of opschortende voorwaarden, mandeligheden, buurwegen en kwalitatieve verplichtingen;
  • onderzoek naar bijzondere typen akten, zoals splitsingsakten appartementsrecht en akten van schenking, vestiging opstal, erfpacht of beklemming;
  • onderzoek naar vroegere nummers (filiatie) van een kadastraal perceel;
  • onderzoek naar vroegere eigenaren. U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte.

Negatieve mededeling

Voor het aanvragen van huursubsidie of een starterssubsidie kunt u bijvoorbeeld bewijs nodig hebben dat u geen onroerend goed op uw naam hebt staan. Als u formeel moet kunnen aantonen dat op uw naam of op naam van uw bedrijf, op dit moment geen zakelijk recht in de basisregistratie van het Kadaster voorkomt, vraagt u een Negatieve mededeling aan. Als na onderzoek blijkt dat u op dit moment niet als eigenaar of rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster voorkomt, ontvangt u een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Erfdienstbaarhedenonderzoek

Wilt u weten of er op een perceel zogenaamde erfdienstbaarheden rusten? Vraag dan een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan.

Tarieven

Onderzoek ingeschreven akten* € 45,00

* U ontvangt een opgave van deel en nummer(s) van de verkrijgingsakte of de titel van aankomst van de akte(n), zonder een afschrift (kopie) van de akte(n).

 
Overig onderzoek, specifiek stuk**, per object € 48,00

** Akte van vestiging erfpacht/opstal/vruchtgebruik/gebruik en bewoning, splitsingstekening of akte van splitsing appartementsrechten (inclusief rectificatie splitsing appartementsrechten) en doorgehaalde hypotheken.

 
- Onderzoek naar vroegere of latere kadastrale nummers (losse filiatie), per object € 48,00
- Periode heden tot 1989, per object of subject (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) € 72,00
- Periode heden tot 1929, per object of subject (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) € 144,00
- Periode heden tot 1838, per object of subject (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) € 216,00
- Per losse periode (heden-1989, 1989-1929, 1929-1838), per object of subject (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) € 72,00

Negatieve mededeling

- per e-mail € 14,50
- per post € 16,50

Optioneel een kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers

- per afschrift, via Mijn Kadaster (Kadaster-on-line) € 2,40
- per afschrift, per e-mail € 15,40
- per afschrift, per post € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Onderzoek ingeschreven akten

 Vraag een Onderzoek ingeschreven akten aan met het bestelformulier Onderzoek ingeschreven akten.

Overig onderzoek

Vraag een Overig onderzoek aan met het bestelformulier Overig onderzoek.

Negatieve mededeling

Vraag een Negatieve mededeling aan met het bestelformulier Negatieve mededeling.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Onderzoek ingeschreven akten en Overig onderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Levering

Onderzoek ingeschreven akten

 Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de opgave van gevonden akten in principe binnen 2 werkdagen toe. Gaat het om een groot onderzoek, dan informeren wij u over de levertijd.

Overig onderzoek

De levertijd is afhankelijk van de informatie die u zoekt en de periode waarover u informatie wilt ontvangen. Voor het Overig onderzoek geldt een kwartiertarief. Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op over de levertijd en de kosten. 

Negatieve mededeling

Na ontvangst van u aanvraag sturen wij u de verklaring binnen 2 werkdagen toe. 

Meer informatie

Het Kadaster maakt onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot 1 april 1950 (start invoer van getypte akten) en onderzoek dat teruggaat tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. In het onderstaand overzicht ziet u de kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.