Nieuwe LinkedIn-groep BAG 2.0

De nieuwe LinkedIn groep ‘BAG 2.0 vormt de centrale plek voor discussie over wijzigingen in de BAG. Deze leiden tot doorontwikkeling naar BAG 2.0.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op LinkedIn een groep gestart genaamd: BAG 2.0.

De LinkedIn groep ‘BAG 2.0’ richt zich op een brede doelgroep van bronhouders, afnemers, belanghebbenden en algemeen geïnteresseerden. Als u de ontwikkelingen wilt volgen en betrokken wilt zijn, raden wij u aan in LinkedIn lid te worden van deze groep en deze te volgen.

We beheren deze groep samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is een plek waar wij officieel standpunt innemen en waar de discussie met onze bijdrage plaatsvindt. Aan de discussie over wijzigingen die zullen leiden tot doorontwikkeling van de BAG nemen ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het departement en Geonovum deel.