Nieuw product: 1:100.000 kaart

Per 27 juli 2016 kunt u gebruik maken van de 1:100.000 kaart. Deze leveren we digitaal: 'TOP100raster' of op papier 'Topografische kaart 1:100.000'.
Nieuw product: 1:100.000 kaart

Het nieuwe product; de 1:100.000 kaart, leveren we per 27 juli 2016 digitaal: 'TOP100raster' en op papier: 'Topografische kaart 1:100.000'. Dit product is onderdeel van de BRT (Basisregistratie Topografie) productfamilie.

Eigenschappen 1:100.000 kaart

De nieuwe kaart geeft een vereenvoudigd beeld van de topografie weer. Deze kaartserie is geschikt als routekaart en als overzichtskaart, waarbij de topografische details nog aanwezig zijn. De basis voor deze nieuwe kaart is TOP10NL. Door middel van automatische generalisatie uit TOP10NL zijn Top100raster en de Topografische kaart 1:100.000 tot stand gekomen. Omdat deze direct afgeleid worden uit TOP10NL, hebben zij dezelfde actualiteit als TOP10NL.

In november 2015 is de conceptversie van TOP100 gelanceerd. Op basis van de feedback van gebruikers is het definitieve product tot stand gekomen. 

Waar vindt u de kaartserie?

U kunt de digitale kaart TOP100raster bestellen via de volgende kanalen:

  • Download via PDOK.nl
  • Webservice
    • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/top100raster/wms?
    • WMTS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wmts/top100raster?VERSION=1.0.0
    • TMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tms/1.0.0/top100raster@EPSG:28992@png8
  • De geplotte Topografische 1:100.000 kaart vindt u in de vernieuwde webwinkel

Plotting on demand

De nieuwe topografische kaart 1:100.000 is nu opgenomen in de vernieuwde webwinkel. Sinds 2 mei 2016 worden de papieren topografische kaarten van het Kadaster gemaakt middels ‘plotting on demand’. ‘Plotting on demand’ houdt in dat wij de kaart gaan produceren (plotten) zodra de kaart besteld wordt. Door versnellingen in het proces is op dit moment heel Nederland jaarlijks te actualiseren. Daarmee zijn wij in staat u altijd de meest actuele kaart aan te bieden. 

Meer informatie 

Informatie over rasterproducten

Informatie over Topografische kaart (geprinte en geplotte kaarten)