Nieuw lid Raad van Toezicht: Miriam van Dongen

Op 15 september is Miriam van Dongen benoemd als lid Raad van Toezicht van het Kadaster. Zij vult daarmee de vrijgekomen positie van Ron Icke in. Icke is sinds 1 juli 2017 voorzitter Raad van Toezicht bij het Kadaster.

Miriam van Dongen (1969) is professioneel commissaris. Zij is onder andere lid van de Raad van Commissarissen van VIVAT Verzekeringen, lid Raad van Commissarissen bij PGGM, lid Raad van Commissarissen bij Optiver en lid Raad van Commissarissen bij CB (voorheen Centraal Boekhuis).

Bij het Kadaster heeft Van Dongen de verantwoordelijkheid voor de financiële portefeuille en treedt zij op als voorzitter van de auditcommissie.

Visie

Van Dongen’s visie over haar rol van commissaris: “Als persoon ben ik onafhankelijk en autonoom en zo stel ik mij ook op in een Raad van Toezicht. Ik ben verbindend door iedereen te willen horen en vind het belangrijk dat de belangen van alle stakeholders worden meegenomen als onderdeel van de besluitvorming.”

Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster over de toetreding van Van Dongen: “Met Miriam van Dongen wordt onze Raad van Toezicht versterkt met een groot analytisch vermogen en daadkracht.”

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is vergelijkbaar met een raad van commissarissen in het bedrijfsleven. De RvT controleert en adviseert de raad van bestuur van het Kadaster. Hij voert zijn toezicht uit onafhankelijk van het Kadasterbestuur en de minister van Infrastructuur en Milieu. De RvT richt zich op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij het Kadaster. Daarbij weegt de RvT zowel de belangen van het Kadaster, als de belangen van de klanten en relaties van het Kadaster.  

De Raad van Toezicht wordt - naast Van Dongen – gevormd door de heren Icke (voorzitter) en Ensing en de dames Stam en Wortmann-Kool.