Migratie Landelijke Voorziening WKPB naar nieuw IT-platform

Bronhouders van de WKPB hebben tot 1 februari 2017 om hun software aan te (laten) passen aan het nieuwe platform.
Migratie Landelijke Voorziening WKPB naar nieuw IT-platform

Op 8 november 2016 is de Landelijke Voorziening WKPB op een nieuw platform beschikbaar gekomen. Deze technische vernieuwing was nodig om de beschikbaarheid en de performance te waarborgen en op een hoger niveau te brengen. Ook zijn twee formulieren aangepast: het Initial load-formulier en het 'Verzoek tot wijziging autorisatie'. De nieuwe formulieren vindt u op onze website.

Bent u bronhouder? Dan hebt u tot 1 februari 2017 de tijd om samen met uw softwareleverancier uw software zodanig in te regelen dat u verbinding met dit nieuwe platform kunt maken. Het huidige platform blijft tot uiterlijk 1 februari 2017 beschikbaar.

Welke gevolgen heeft de migratie nog meer?

In het onderstaande document 'Gevolgen migratie LV-WKPB naar nieuw platform’ vindt u een overzicht van alle gevolgen van deze migratie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Klantenservice WKPB.