LV-WOZ release t.b.v. van dubbele waardeberichten

Donderdag 12 april is er een nieuwe update ter voorkoming van de dubbele waarden in de LV-WOZ doorgevoerd.

Het kan zijn dat de waardeberichten die u ons gestuurd heeft in de periode van 4 t/m 9 april 2018 niet in de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV-WOZ) terecht zijn gekomen. We verzoeken u dit te controleren en zo nodig de waardeberichten opnieuw aan de LV-WOZ aan te bieden. Het betreft alleen de waardeberichten waarop een StUf058 foutmelding is teruggekomen.


Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via de gegevens op de pagina Klantenservice LV-WOZ