Koopstarter in beeld

Gemeenten kunnen vanaf nu gemakkelijk inzicht krijgen in de gegevens van koopstarters en het effect van startersleningen. Dit kan met het nieuwe overzicht ‘De koopstarter in beeld’.

Met het overzicht ‘De koopstarter in beeld’ krijgt iedere gemeente op basis van de verschillende gegevens die wij registreren, inzicht in de ontwikkelingen rondom de koopstarter in zijn eigen gemeente.

Samen met gemeenten ontwikkeld

In april waren 16 gemeenten uit verschillende regio’s aanwezig bij een door ons georganiseerde werksessie over dit onderwerp. Hier werd duidelijk dat het Kadaster veel data heeft over de woningmarkt. Zo kunnen we bij een koopwoningtransactie bijvoorbeeld de koopsom, herkomst en leeftijd van een koper laten zien.

In de werksessie is geïnventariseerd hoe gemeenten het beleid kunnen onderbouwen. Groepsgewijs keken we welke kengetallen het meest relevant zijn. Op basis van deze input bepaalden we hoe de ontwikkelingen rond de koopstarter en het effect van de starterslening in beeld te brengen.

Informatie en mogelijkheden

Meer informatie over overzichten met gegevens van koopstarters, het effect van startersleningen en de mogelijkheden die het Kadaster kan bieden.

Lees meer op pagina koopstarters en startersleningen