Kom naar de Ronde Tafel bijeenkomst van KLIC en BGT

Op woensdag 4 juli houden KLIC en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gezamenlijk een Ronde Tafel-bijeenkomst bij het Kadaster in Apeldoorn.

Bent u werkzaam in de graafsector of vanuit de overheid hierbij betrokken? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze Ronde Tafel.  

BGT pastelkaart

Aanleiding voor de Ronde Tafel is de BGT pastelkaart die binnenkort wordt toegevoegd aan de Klic-producten. Wat er op de kaart te zien is, moet de werkelijkheid zo goed mogelijk weergeven. Zo moeten kabels en leidingen goed zichtbaar zijn.

Doel van de Ronde Tafel

Door slim samen te werken met BGT bronhouders, netbeheerders, grondroerders en overheden kunnen we onze wensen voor het gebruik goed kenbaar maken. De belangrijkste vraag waarop we tijdens de Ronde Tafel antwoord willen hebben is dan ook: hoe kunnen we met elkaar de BGT-kaart beter maken? Deelnemers aan deze Ronde Tafel zijn KLIC, BGT, grondroerders, netbeheerders, serviceproviders en het ministerie van BZK. 

Hoe ziet het programma eruit?

13.45 - 14.00 uur  Inloop
14.00 - 14.10 uur  Doel en aanpak
14.10 - 14.20 uur  Concreet voorbeeld
14.20 - 14.50 uur  Uitwerking in groepen
15.00 - 15.30 uur  Terugkoppeling groepen
15.45 - 16.00 uur  Wrap-up actieplan
16.00 - 16.30 uur  Opvolging 

Meld u aan vóór 28 juni 

Wilt u uw ervaringen met ons delen en samen met ons de stappen te zetten om tot een nóg betere BGT te komen? Vul dan het aanmeldformulier vóór 28 juni in. Bij voldoende aanmeldingen wordt de Ronde Tafel vaker gehouden. Kent u een collega of iemand anders in uw netwerk die een zinvolle bijdrage kan leveren aan deze bijeenkomst? We horen het graag.
 
Graag tot ziens op woensdag 4 juli!
 
Naar het aanmeldformulier