Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit

In de laatste vijf jaar is gemiddeld 7.100 hectare landbouwgrond per jaar via kavelruil overgedragen.

Tussen 2012 en 2016 is jaarlijks gemiddeld 7.100 ha landbouwgrond overgedragen via kavelruil. De overdracht van agrarische grond op de vrije markt varieerde in de periode 2012-2016 jaarlijks tussen de 30.000 en de 36.300 ha. Het aandeel van kavelruil op het totaal van deze twee vormen van grondoverdracht komt uit op gemiddeld 18%.

In het noorden en oosten van het land wordt de vrijwillige kavelruil veel meer toegepast dan in zuidwestelijke delen van Nederland. In de periode 2012-2016 is in 80% van de kavelruil-akten minder dan 50 ha geruild. In deze periode zijn gemiddeld 6 inbrengende en toegedeelde partijen betrokken.

De omvang en spreiding van kavelruil in Nederland zijn voor het eerst in beeld gebracht. Het Kadaster en Wageningen Economic Research schreven in opdracht van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Lees het volledige onderzoek over kavelruil