Kadastraal bericht object

Het Kadastraal bericht object toont actuele informatie uit de openbare registers van het Kadaster:

 • wie de gerechtigde is van een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats;
 • wat de gerechtigde met het object mag doen.

Beschrijving

Het Kadastraal bericht object is een document met actuele informatie uit de openbare registers van het Kadaster over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. In de kadastrale gegevens vindt u:

 • wie de eigenaar is;
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan;
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden.

Het Kadastraal bericht object gebruikt u bijvoorbeeld voor het opstellen van een koopakte. Bent u een particulier en hebt u kadastrale gegevens nodig? Vraag dan een Eigendomsinformatie op.

Tarieven

Kadastraal bericht object via Mijn Kadaster, per object € 2,40

Dit bedrag is vrij van btw

Bestellen

Bestel het Kadastraal bericht object online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Voor aanbieders van stukken is het ook mogelijk dit product via de webservice KIK-Inzage aan te vragen. Meer informatie over KIK

Voorbeeld

Toelichting bij voorbeeld:

 • Publiekrechtelijke beperkingen:
  De overheid kan besluiten dat iemand niet alles met (de rechten op) een huis of stuk grond mag doen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij beschermde monumenten.

 • Aantekening recht: 
  Dit is geen weergave van de huidige burgerlijke staat, maar die van het moment waarop het eigendom werd verkregen.

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje helpt u op weg bij het bestellen van een Kadastraal bericht object via Mijn Kadaster. 

Levering

U kunt het Kadastraal bericht object direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u het Kadastraal bericht object via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.