Kadaster registreert meer verkochte woningen in september 2016

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van september 2016.
Kadaster registreert meer verkochte woningen in september 2016
In september 2016 registreerde het Kadaster 21.009 verkochte woningen. Dit is een stijging van 28,7% ten opzichte van september 2015 (16.324). Vergeleken met de voorgaande maand, augustus 2016, is er sprake van een stijging van 5.2%. Het Kadaster registreerde toen 19.975 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met september vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 42,4%. Bij 2-onder-1 kap woningen is de stijging het minst met 22%. Ten opzichte van de vorige maand, augustus 2016, zien we de grootste stijging bij vrijstaande woningen:11,2%. Hoekwoningen stijgen het minst met 2,1%.

Provincies

Ten opzichte van september 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Zeeland met 37,2% en het laagst in Friesland met 19,7%. Vergeleken met augustus 2016 is Zeeland (23,2%) de grootste stijger. Alleen in Zuid-Holland zien we een daling (-0,8%).

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in september 2016 met 19,9% toe ten opzichte van september vorig jaar, van 24.029 naar 28.819. Vergeleken met augustus 2016 (27.101) is er sprake van een stijging van 6,3%.

Executieveilingen

In september 2016 vonden 50 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 39,8% ten opzichte van september 2015 (83).
 
Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.
  • aantal verkochte woningen
  • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
  • gemiddelde hypotheeksom
  • onvrijwillige veilingen
  • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
  • aantal geregistreerde schepen
  • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
  • gemiddelde koopsom*

* de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21e..

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, afdeling communicatie, telefoon 088-183 32 94.