Kadaster registreert meer verkochte woningen in februari 2016

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van februari 2016. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
Kadaster registreert meer verkochte woningen in februari 2016

In februari 2016 registreerde het Kadaster 14.866 verkochte woningen. Dit is een stijging van 27,1% ten opzichte van februari 2015 (11.697). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2016, is er sprake van een stijging van 24,9%. Het  Kadaster registreerde toen 11.907 verkochte woningen.

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met februari vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Appartementen stijgen het meest met 35,7%. Bij hoekwoningen is de stijging het minst met 18,4%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2016, stijgen alle woningtypen. Bij tussenwoningen is de stijging het grootst met 34,2%. De kleinste stijging is te zien bij vrijstaande woningen met 19,7%.

Provincies

Ten opzichte van februari 2015 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Limburg met 41,5%. De kleinste stijging zien we in Zeeland met 12,7%. Vergeleken met januari 2016 zien we in alle provincies een stijging. In Limburg is de stijging het grootst met 41,3%. In Zeeland is de stijging het laagst met 12,3%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2016 met 27,6% toe ten opzichte van februari vorig jaar, van 17.229 naar 21.989. Vergeleken met januari 2016 (16.918) is er sprake van een stijging van 30%.

Executieveilingen

In februari 2016 vonden 139 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 10,3% ten opzichte van februari 2015 (155). 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard

  • aantal verkochte woningen
  • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
  • gemiddelde hypotheeksom
  • onvrijwillige veilingen
  • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
  • aantal geregistreerde schepen
  • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
  • gemiddelde koopsom*

* de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21e.

Verandering methode voor woningtypering

Vanaf 1 januari 2015 heeft het Kadaster zijn methode om woningen te typeren verbeterd. Dit heeft geen invloed op het totaal aantal woningtransacties. Gegevens uit de akte zijn leidend voor het vaststellen van een woningtransactie. Lees meer over woningtypering.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, afdeling communicatie, telefoon 088-183 32 94.

 

<< Alle persberichten