Kadaster registreert in november 2015 meer verkochte woningen

Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van november 2015. Bekijk de cijfers in het Vastgoed Dashboard.
Kadaster registreert in november 2015 meer verkochte woningen

In november 2015 registreerde het Kadaster 14.545 verkochte woningen. Dit is een stijging van 24,4% ten opzichte van november 2014 (11.696). Vergeleken met de voorgaande maand, oktober 2015, is er sprake van een daling van 10,9%. Het Kadaster registreerde toen 16.324 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met november vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 28,6%. Bij appartementen is de stijging het minst groot met 17,6%. Ten opzichte van de vorige maand, oktober 2015, dalen alle woningtypen. Bij vrijstaande woningen is de daling het grootst met 17,4%. De kleinste daling is te zien bij appartementen met 6,8%.

Provincies

Ten opzichte van november 2014 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Utrecht met 30,4%. De laagste stijging zien we in Flevoland met 8,6%. Vergeleken met oktober 2015 laten alle provincies een daling zien. In Groningen is de daling het grootst met 18,8%. In Zeeland was de daling het laagst met 5,7%.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in november 2015 met 17% toe ten opzichte van november vorig jaar, van 17.105 naar 20.017. Vergeleken met oktober 2015 (22.257) is er sprake van een daling van 10,1%.

Executieveilingen

In november 2015 vonden 304 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 52,8% ten opzichte van november 2014 (199).
 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard

  • aantal verkochte woningen
  • totaal aantal hypotheken en hypotheeksom
  • gemiddelde hypotheeksom
  • onvrijwillige veilingen
  • gemiddelde prijs van agrarische grond en bouwkavels
  • aantal geregistreerde schepen
  • prijsindex bestaande koopwoningen (PBK)*
  • gemiddelde koopsom*

* de PBK en de gemiddelde koopsom publiceren we maandelijks rond de 21e.

Verandering methode voor woningtypering

Vanaf 1 januari 2015 heeft het Kadaster zijn methode om woningen te typeren verbeterd. Dit heeft geen invloed op het totaal aantal woningtransacties. Gegevens uit de akte zijn leidend voor het vaststellen van een woningtransactie. Lees meer over woningtypering.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kadaster, Nanda Nijhof, telefoon 088-183 32 94.

 

<< Alle persberichten