Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt

Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt

Informatie over de agrarische grondmarkt is bijzonder nuttig voor:

  • beleid aan- en verkoop in landelijk gebied;
  • vergelijking van gerealiseerde prijzen;
  • verantwoording van gerealiseerde prijzen.

Beschrijving

Het Kadaster en het Landbouw Economisch Instituut Wageningen UR (LEI) werken samen aan de informatievoorziening over de agrarische grondmarkt. De organisaties combineren hun kennis en kunde op het gebied van data-analyse en onderzoek. Hierdoor kunt u beschikken over kwalitatief hoogwaardige gegevens.

Landsdekkende gegevens Grondmarkt Agrarisch Gebied

Genoemde partijen hebben een gegevensverzameling (dataset) ontwikkeld waarin agrarische transacties worden ontsloten. Deze unieke dataset combineert de kadastrale transacties in het landelijk gebied met informatie over de agrarische sector. De dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied is gebaseerd op een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van:

  • Transactiegegevens (bronhouder Kadaster);
  • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Kadaster beheerder Landelijke Voorziening);
  • Basisregistratie Percelen (bronhouder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland);
  • Landbouwtelling (bronhouder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Producten

Het Kadaster en het LEI gebruiken de agrarische transactiegegevens om ieder kwartaal de prijs- en mobiliteitsontwikkelingen te berekenen. Deze publiceren wij in de vorm van een landsdekkend Standaard Kwartaalbericht kosteloos op deze website en de website van het LEI. Ze bieden u een helder inzicht in het functioneren van de agrarische grondmarkt.

Het Kadaster publiceert ook over de gemiddelde prijs van agrarische grond in het Vastgoed Dashboard. Deze prijzen zijn echter alleen gebaseerd op gegevens uit de kadastrale registratie, waardoor ze verschillen van die in het kwartaalbericht.

Tarieven

Levering individuele transactiegegevens Tarievenregeling Kadaster
Standaard kwartaalbericht per e-mail Kosteloos
Maatwerk Offerte na afspraak

 

Bestellen

Standaard kwartaalbericht per e-mail

Wilt u het standaard kwartaalbericht ieder kwartaal per e-mail ontvangen? Meld u nu aan voor het kwartaalbericht per e-mail.

Informatie op maat

Naast de informatie in het Standaard Kwartaalbericht bieden wij informatie op maat. Denk hierbij aan berekeningen van grondprijzen en grondmobiliteit in een specifiek gebied of inzicht in individuele agrarische transacties. Ook kunnen wij op basis van de dataset verschillende prijsbepalende factoren onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het effect van pacht op de grondprijs.

Hebt u interesse in een van deze maatwerkmogelijkheden? In een vrijblijvend gesprek met een medewerker van het Kadaster kunt u uw wensen bespreken. Maak nu een afspraak voor een gesprek. Voor het samenstellen van een maatwerkrapport brengen wij kosten in rekening. U ontvangt hiervoor een offerte.

Kwartaalberichten

Agrarische grondprijs 59.600 euro per hectare in 4e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 59.600 euro per hectare in het vierde kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs 57.900 euro per hectare over heel 2016.

Agrarische grondprijs 56.500 euro per hectare in 3e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.500 euro per hectare in het derde kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs van 55.200 euro per hectare over heel 2015.

Agrarische grondprijs 57.000 euro per hectare in 2e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 57.000 euro per hectare in het tweede kwartaal van 2016. Dat is boven de gemiddelde prijs van 55.200 euro per hectare over heel 2015.

Agrarische grondprijs 56.300 euro per hectare in 1e kwartaal 2016

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is 56.300 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2016. Dat is hoger dan de gemiddelde prijs van 55.500 euro per hectare over heel 2015.