Grootschalige Basiskaart Nederland

Grootschalige Basiskaart Nederland

Digitale topografische kaart met een groot schaalbereik:

 • een uitstekende basis voor bijvoorbeeld bestemmings- en nieuwbouwplannen;
 • in te lezen in geografische informatiesystemen (GIS);
 • beschikbaar in zowel vector- als rasterformaat.

Van GBKN naar BGT

Net zoals de andere basisregistraties, wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). De digitale kaart wordt nog opgebouwd. Vanaf het moment dat de BGT in een gebied gereed is vervangt de BGT de basiskaarten die tot dat moment gebruikt worden, zoals de GBKN. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers wordt het gebruik verplicht.

Door de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), wordt de GBKN geleidelijk afgebouwd. De GBKN-bijhouding wordt per 1 juli 2016 gestopt. Het GBKN-bestand wordt leeg gemaakt als er in een gebied een BGT-bestand beschikbaar is. Topografie uit de GBKN zal dus in toenemende mate niet meer beschikbaar zijn en minder actueel zijn. Meer informatie vindt u op de website van de GBKN.

De actuele BGT is beschikbaar via PDOK.nl als webservice of als download.

Beschrijving

De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is de meest gedetailleerde digitale topografische kaart van Nederland. Op de kaart staan onder andere gebouwen, wegen, bruggen, spoorlijnen, waterlopen, dijken en hoogspanningsmasten.

U kunt de GBKN van elk willekeurig gebied in Nederland bestellen. De kaart is beschikbaar als vector- of rasterbestand. Bij 'Specificaties' vindt u meer gedetailleerde productinformatie.

Waar kunt u de GBKN voor gebruiken?

De GBKN is geschikt voor uiteenlopende toepassingen:

 • als basis voor bestemmings- en nieuwbouwplannen en civieltechnische en stedenbouwkundige ontwerpen;
 • als informatiebron - hoe loopt een bepaalde weg? Waar staan gebouwen? Wat ligt er allemaal in een bepaald gebied rond een locatie;
 • als ondergrond voor het presenteren van gegevens, bijvoorbeeld milieukaarten met geluidszones;
 • registratie van gegevens, zoals de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ten opzichte van zichtbare topografie;
 • als basiskaart in geografische informatiesystemen (GIS), voor bijvoorbeeld het koppelen van administratieve gegevens aan geografische informatie;
 • ontwikkeling van bereikbaarheidskaarten en bepalen van aanrijroutes voor hulpdiensten.

De GBKN is een product van een samenwerkingsverband tussen 10 stichtingen (bestaande uit gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven, KPN Telecom en het Kadaster).

Tarieven

GBKN raster

Via Mijn Kadaster, per 0,4 km² € 1,45

Dit bedrag is vrij van btw

 

GBKN vector

Het tarief is afhankelijk van het gebied (landelijk, infrastructuur of bebouwd). Voor een prijsberekening voor een gebied naar keuze gaat u naar het bestelloket van de GBKN. U verlaat de website van het Kadaster.

Bestellen

GBKN raster

Via Kadata internet kunt u de GBKN als rasterbestand (bestandsformaat GeoTIFF of TIFF/TFW) direct inzien en downloaden. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op op Mijn Kadaster.

GBKN vector

Wilt u de GBKN als vectorbestand (bestandsformaat DXF of NEN1878) bestellen? Dat kan via het bestelloket van de GBKN (u verlaat de website van het Kadaster).

Specificaties

GBKN in detail

De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) bevat 3 soorten informatie:

 • harde topografie, zoals gebouwen, bruggen, viaducten en hoogspanningsmasten;
 • zachte topografie, onder andere begrenzingen van wegen en water, onder- en bovenkanten van dijken en taluds;
 • informatie om de kaart beter leesbaar en bruikbaar te maken, zoals straatnamen, huisnummers (beperkt) en andere relevante namen.

De GBKN is een lijngerichte kaart. Punten, lijnen en teksten hebben geen onderlinge relatie. Lijn- en puntelementen zijn gecodeerd volgens de LKI-classificatie (Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem). De basis voor de GBKN is het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel).

Vector- of rasterbestand

De GBKN is beschikbaar als vector- of rasterbestand.

Vector: bestandsformaat met veel technische mogelijkheden omdat elk element of object in het bestand zijn eigen specifieke classificatie bezit. U kunt op deze classificaties filteren of er eigen informatie aan toevoegen. Bij in- en uitzoomen blijft altijd een scherpe afbeelding zichtbaar.

Raster: dit bestandsformaat heeft minder technische mogelijkheden, maar voor veel toepassingen is dat vaak ook niet nodig. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik als ondergrond voor thematische kaarten of als informatie- en navigatiehulpmiddel in andere websites.

Meer productinformatie vindt u op de website van de GBKN

Levering

Levertijd via Mijn Kadaster

Via Kadata internet kunt u de Grootschalige Basiskaart Nederland van een gebied naar keuze direct inzien en downloaden. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd via bestelloket GBKN

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de Grootschalige Basiskaart Nederland binnen 3 werkdagen toe via e-mail of post (cd-rom).