Fusie en naamswijziging de Volksbank

RegioBank, ASN Bank en SNS Bank heten voortaan de Volksbank N.V.

 

 

Fusie en Naamswijziging

In maart is in het register hypotheken 3 deel 71266 nummer 92 een verklaring bij het Kadaster ingeschreven waaruit onder meer blijkt dat RegioBank N.V., ASN Bank N.V. en SNS Bank N.V. zijn gefuseerd.  De overblijvende rechtspersoon daarbij is de SNS Bank N.V. Uit dezelfde verklaring blijkt eveneens dat deze laatste de naam per 1.1.2017 heeft gewijzigd in de Volksbank N.V.

Tenaamstelling de Volksbank

Als gevolg van de fusie en naamswijziging  komen de rechtspersonen SNS bank N.V., RegioBank N.V. en ASN Bank N.V. niet meer in de Basisregistratie Kadaster voor. Zij zijn overgegaan en/of gewijzigd in de Volksbank N.V. met de volgende gegevens:

de Volksbank N.V. (Handelsregisternummer 16062338)

Statutair gevestigd te Utrecht

Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht

Afwijking van tenaamstelling is reden voor een VTV

Als u in uw aangeboden stuk  SNS bank N.V., RegioBank N.V., ASN Bank N.V. of een andere rechtsvoorganger noemt in plaats van de Volksbank N.V., gaat het Kadaster er van uit dat dit kennelijk berust op een misverstand. Immers: op moment van passeren van de akte bestaan deze entiteiten niet meer. Vanaf 1 juni 2017 stuurt het kadaster dan ook een Verzoek tot Verbetering (VTV) naar de aanbieder.