Dubbele Niet Natuurlijke Personen in BRK Levering

Niet Natuurlijke Personen (NNP’s) kunnen meerdere keren in de Basisregistratie Kadaster (BRK) voorkomen.
Dubbele Niet Natuurlijke Personen in BRK Levering

Bij het registreren van gegevens van Niet Natuurlijke Personen (NNP’s) kunnen NNP's meerdere keren in de Basisregistratie Kadaster (BRK) voorkomen. In het verleden zijn er regelmatig notariële akten ingeschreven met een enigszins afwijkende naam of zetel, waardoor deze dubbele NNP’s zijn ontstaan. Het Kadaster volgt in deze gevallen de notariële akte als bron. Bij het koppelen van de NNP-gegevens tussen de BRK en het Handelsregister kon in die gevallen slechts één naam gekoppeld worden, op basis van het KvK-nummer. De andere naam is in die gevallen niet KvK-gekoppeld.

Het Kadaster is, zonder dat de akte wordt aangepast, niet bevoegd deze situaties te verenigen omdat deze NNP’s niet te identificeren zijn als dezelfde persoon. Bij het toch verenigen zouden mogelijk rechten worden verenigd van verschillende rechthebbenden. Daarom blijven we in BRK Levering de NNP’s leveren zoals ze voorkomen in de BRK.

Zelf NNP’s verenigen

Gaat u zelf NNP’s verenigen? Houd er dan rekening mee dat u eventuele mutaties op de betreffende NNP die u van ons via BRK Levering zou ontvangen, mogelijk niet juist kunt plaatsen in uw registratie.